Rüyada Aslan görmek

Devlet başkanı ile tabir edilir. Rüyada arslan görmek: Mevki sahibi bir kimsenin kötülüğüne uğrayacağınıza işarettir.

Rüyanızda aslanın saldırısına uğradıysanız, düşmanlarınız tarafından yenilecek onların emri altına gireceksiniz.

Aslanla boğuşmak, kazanmaya; aslan öldürmek, her alanda başarıya; aslana sırtını dayamak, kayıp ve üzüntüye, aslan tarafından takıp edilmek; tuzağa düşmeye işarettir.

Rüyada aslanla karşılaşan ve korku duyan bir kimse maceralı sayılan bir işten büyük kazanç sağlayacak ve üstün, önemli biriyle dost olacak anlamına gelir.

Kafesteki aslan bir dostun güç durumda kalacağına işarettir. Aslanla boğuşan kimsenin düşleri gerçekleşecek demektir.

Ibni Şirin’e göre (r.a): Rüyada aslan görmek kuvvetli ve şiddetli bir düşmanla yorumlanır.

Kirmani'ye göre: rüyada aslan görmek hükümet reisi ile tabir olunur.

Bir başka rivayete göre de: Ibni Şirin’e göre (r.a.). Rüyada dişi arslanı görmek, kötü düşünceli, zalim ve çocuğuna kahredici bir kadına işaret eder. Rüyada bir dişi arslanla münasebette bulunduğunu gören kimse, büyük bir sıkıntıdan kurtulur. Kendi islerinde yükselir ve düşmanına galip gelir.

Es-Salimi'ye göre: Rüyasında bir aslana binip dilediği yere götürdüğünü gören, büyük ve kuvvetli bir düşmanına üstünlük sağlar. Aslanın kovalayıp onun kaçtığını gören, korktuğu ve çekindiği bir şeyden kurtulur ve muradına erer.

Ebu Sait El-Vaiz'e göre: rüyasında azgın bir aslanın halkın yolunu kestiğini görmek, devletin zulüm yapacağına, bir aslanın kendisini kovaladığını görmek, hükümetten korkmaya, bir aslana binmiş ama korkmakta olduğunu görmek, bir belaya uğrayacağına delalet eder.

Cafer-i Sadık’a göre (r.a): Rüyada aslan görmek üç şekilde yorumlanır; Hükümet başkanı, cesaretli bir adam ve inatçı düşman.

Aslanla dövüştüğünü gören, üzerine saldıran kuvvetli bir düşmanla mücadele eder.

Bir aslana karsı çıktığını fakat aslanın kendisine doğru geldiği halde ona saldırmadığını gören, devletten veya devlet adamlarından bir zarar görmez.

Aslandan kaçtığını ve hayvanin kendisini kovalamadığını gören, korku ve endişeden kurtulur, düşmanına üstün gelir.

Kendisine aslan eti getirildiğini görenin eline mal geçer, o etten yemek daha iyidir. Aslan sütü de böyledir. Rüyada bir aslan başı bulduğunu ve onun etinden yediğini görmek, rütbeye ve mala ve nimete delalet eder.

Aslanın vücudundan bir parçanın eline geçtiğini görmek, düşman malından faydalanmaya işarettir.

Bir aslanı arkasına yüklediğini gören düşmanı ile anlaşır. Bir aslanın arkasından dolaşarak önüne çıktığını göreni, hükümet cezalandırır.

Bir aslan başı aldığını gören büyük bir makama geçer.

Rüyasında bir aslanı sağdığını gören, devletin malini idare eder. Eğer tüccarsa mali artar, isçi ise kazancı çoğalır.

Bir kadın rüyada aslan yavrusunu emzirdiğini görse, büyük bir adamın sütannesi olur. Eğer aslan yavrusunu besleyen erkekse, bir yere amir olur.

Bir aslanın kendisini ısırdığını veya pençesiyle bir tarafını yaraladığını gören, düşmanından zarar görür.

Rüyasında kendisini bir aslanının kucakladığını gören, devlet büyüklerine yakınlaşır.

Bir aslan öptüğünü veya aslanın kendisine tatlı, tatlı baktığını gören, hükümet hizmetine girerek hayır ve menfaat görür.

Eğer çalışıyorsa derecesi yükselir. Bir aslanı yediğini gören, devlet büyüklerine yakin olur ve onların itimadını kazanır. Aslanın derisi, kili, eti ve kemiği; ya hükümetten veya düşmandan gelecek malla tabir olunur.

Aslandan korktuğunu fakat bir zarar görmediğini gören, düşmanından kurtulur. Uzaktan bir aslan görenin eceli yaklaşmıştır. Tövbe etmesi gerekir.

Evinde aslanlar bulunduğunu gören, hayra erer, ömrü uzun olur. Eğer o evde bir hasta varsa iyi olur. Aslanın derisinden, etinden, kemiğinden, kılından, damağından ve aslanın bir şeyinden bir parça bulduğunu gören miras yer.

Aslanı görüp kaçtığını ve hayvanin kendisini görmediğini gören, ilim ve hikmete nail olur.

Bir aslanın bir memlekete girdiğini görmek, orada hükümet başkanının değişeceğine işarettir.