Rüyada Ay görmek

Genç bir erkek rüyasında parlak bir ay görürse, ani bir değişiklikle geleceği çok parlak olacaktır.

Rüyada ay görmek, adaletli bir devlet başkanına veya büyük bir âlim yahut güzel bir oğlan çocuğuna ya da, yalancı bir adama işaret eder

Evli ise, aşkta başarıya yaşı geçkin ise bir muammanın sırrını keşfedeceğine işarettir.

Ayın ışığını bulanık bir halde gören kimse, akranı olmayan bir kimseyle evlenir.

Genç bir kız için mesut bir izdivaca, evli bir kadın için gayet eğlenceli bir geziye çıkacağına; ay'ı kucağında yahut yanıbaşmda görmek, erkek için ay'ın parlaklığı nispetinde güzel bir kızla evleneceğine işarettir.

Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü gören kimse, ölür

Kadının ay'ı kendi evinde görmesi, güzel bir erkek çocuğa malik olacağına, fakat bu çocuğun vefat ederek, annesinin mahzun bulunmasına yorulur.

Hasta olan veya deniz yolculuğunda bulunan kimse için ay görmek, helak olmaya işaret eder

Ay tersine döndüğünü görse, onun hayır ve serden herhangi bir isteğinin zamanı geldiğine, ay'ı doğdu görmesi, istekte bulunduğu bir şeyin ona nasip olacağına işarettir.

Ay’ın semadan evine doğup aydınlatması, hükümet tarafından o ev halkına menfaat ve hayrın vuku' bulacağına işarettir.

Ay’ı yer üzerinde görmesi halinde ise, onun annesinin vefatına, ayın aydınlığında yürüdüğünü görmesi; validesinin rahmü şefkatle esirgemesine delâlet eder. Çünkü ay ile güneş ana ve babaya işarettir.

Zengin bir kimse, ayın bulutla örtüldüğünü görse, servetini kaybeder

Bir kadın rüyada, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadının erkek bir çocuk arzu ettiğine, fakat bu arzusuna kavuşamayacağına. Ancak eğer kadın hamile ise, kız çocuk doğuracağına işaret eder.

Dalgın ve gafil iken aya bakıyor görmesinde, de düşmanının kendisini yakından izlediğine, ay'a yapıştığını görmüş ise, o kimsenin hükümet tarafından bir hayra ve menfaate nail olacağına delalettir.

Ayı güneş olarak gördü ise; onun babası veya karısı tarafından bir hayra ve menfaate nail olacağına, ayı güneş olarak gördü ise; onun babası veya karısı tarafından izzet ve şerefe ve çok hayırlı bir mala konacağına işaret eder.

Ay rüya sahibinin karısına, ebeveynine, kızına ve kız kardeşine işrettir.

Ay, iyi bir ticarete, güzel amellere, gemiye de işaret eder. Çünkü gemiciler daima açık havada ayın ışığında faydalanırlar. Zira ay'ın seyri hareketi daimidir.

Ay'ın kendisine hitap etmesini görmek, onun başkanlığa veya hükümet erkânına yakınlığına hüküm olunur.

Kendisine ay ve güneşin secde ettiğini görmesi, ana ve babasının ondan razı bulunduğuna, ay'ı karanlık olarak görmesinde ise; devlet hizmetinde bulunan bir kimsenin çok kötü bir fiili hareketine işarettir.

Ay'ın ikiye ayrıldığını görmesi halinde ise; büyük bir devlet adamının vefatına, ayın tutulduğunu, siyah ve kırmızı halde görmesi; kendisine nispet olunan bir kimsede değişikliğin olacağına işaret eder.

İş hayatında meydana gelecek bazı değişiklikler, kazançlı çıkmanıza neden olacak demektir. Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak.

Bazen ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya işaret eder. Bazen de ay görmek, kumara ve bahse girerek oynanan oyuna işaret eder. Ayın yarıldığını ve iki parça olduğunu görmek, bir alametin çıkmasına işaret eder. Ayın ilk gecelerinde ayı onbeş günlük görmek, rüya sahibinin halinin güzelleşmesine işaret eder. Ayı hilal şeklinde görmek, iyi değildir.

Rüyada ay görmek, sevdiğiniz kişiye olan sevginizin daha çok artacağını, başarılı olmaya, çocuk sahibi olmaya işarettir.