Rüyada Bilezik görmek

Rüyada herhangi bir bilezik görmek, elinizin darda olduğuna ve bu durumunuzu uzun zaman düzeltemeyeceğinize işarettir.

Altın veya gümüşten yapılmış birçok bilezik görmek, iyiliksever ve dini inançları sağlam bir kimse olduğunuza, bileğinize altın bir bilezik taktığınızı görmek, işlerinizin iyi gideceğine ve mevkiinizin yükseleceğine yorumlanır.

Ebu Sait el-Vaiz'e göre; Rüyada kollarında altın bilezik olduğunu görmek, mirasa konacağına ve bir rivayete göre ibadetinin devam edeceğine delalet eder. Kollarına altın bilezik taktiğini ve bunların büyük geldiğini gören, keder ve sıkıntıya düşer.

Birisinin elinde bir bilezik görmek: evinizde bolluk ve bereket olacağına ve çoluk çocuğunuzun yüzlerinin güleceğine, gümüş bir bilezik görmek, malınızın çoğalacağına veya miras yoluyla elinize para ve mal geçeceğine veya kendinizi din işlerine vererek Allah'ın sevgili kullarından biri olacağınıza işaret eder.

Bir kaçına bir bilezik hediye ettiğinizi görmek, bir kadınla olan ilişkilerinizin sizi müşkül durumlara düşüreceğine veya arkadaşlığını istediğiniz bir kadından ret cevabı alacağınıza işarettir.

Rüyada bilezik takmak, sevdiğinizin size çok sadık olduğuna işarettir.

Erken bir evlilik gerçekleştireceğinizin habercisidir.

Rüyada eğer bilezik takan kişi bekârsa, söz, evlilik, nişan vb. İşarettir. Evli kadın takarsa gelir, evli erkek takarsa da istediği işin olacağına işaret eder. Ama erkeğin taktığı bilezik altın ise kirli işler, haram para olarak yorumlanır.

Kirmanî'ye göre; rüyasında büyük bir adamın kendisine bir bilezik verdiğini görenin, ya kendi veya kardeşi bir evlat sahibi olur.

Kollarında iki altın bilezik olduğunu gören, sıkıntı ve darlık çeker.

Fakat bu sıkıntı altın bileziğe göre daha hafiftir. Burma bilezik görmek düz bilezikten daha fenadır, içi bos olan dolu olandan hayırlıdır. Hangi madenden olursa olsun bilezik kadınlar için koca, erkekler için de kadın ile tabir olunur.

Cafer'i Sadık’a göre; rüyada bilezik görmek, beş şekilde yorumlanır, bas olmak, hikmet, hile, keder, evlat ve kardeş.

Bazı tabircilere göre; rüyada bilezik görmek kedere ve üzüntüye yorumlanır. Rüyada koluna bir bilezik taktiğini görmek, bir haber alıp üzüleceğine; kolundaki bileziği çıkarıp atmak bu rüyanın aksine yorumlanır.

Bilezik bulmak size miras yoluyla biraz para veya bir miktar arazi kalacağına işarettir. Bir bileziği sahibine geri verdiğinizi görmek, yakında başınızdan hoş bir macera geçeceğine delildir.

Bir başka rivayete göre de: Bir erkeğin, rüyada elinde bir bilezik bulunduğunu görmesi, onun elinin darlığına işaret eder.

Bir devlet başkanı rüyada halkının ellerinde bilezikler görse, o devlet başkanın halkı hakkında yumuşaklık gösterir ve onların arasında adaletli icraatta bulunur. Halkı da kazanç ve geçimlerinde berekete nail olur ve devlet başkanının otoritesi ve gücü devam eder. Rüyada devlet başkanının eline bilezik takılması şöhretle beraber devlet başkanının eliyle meydana gelecek uluslararası başarıya işaret eder.

Bilezik, erkek çocuğa veya rüya sahibinin akrabalarına ziyaret etmesine işaret eder. Bilezik, hizmetçiye de işaret eder. Kadınları için bilezik, sahip olacakları nimet ve sevinçtir.

Eğer bilezik ölüler üzerinde görülse o ölülerin cennette olduklarına işaret eder.

Eğer bilezikler kemik veya fildişinden olursa bu rüya insanlarını rezillerine işaret eder. Bazen de erkek için bilezik takınma mülke veya Hak’tan sapmaya ve yalana işaret eder.

Bilezikler üzüntü, keder, tasa, usanç, musibet ve belaya düşmüş olan kimseye teselli verecek sözler söylemeye işaret eder.

Burma bilezik görmek düz bilezikten daha fenadır, içi bos olan dolu olandan hayırlıdır