Rüyada Bina görmek

Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak demektir. Yolculuklara çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz. Hasarlı bir bina, sağlığın bozulacağına işarettir.

Binanın yanması hakkınızda kötülük düşünenleri alt edeceğinize, binada çalışanlar görmek karı koca arasında sorunlar çıkacağına ve ayrılığa kadar gideceğine işarettir.

Rüyada yeni yapılmış bir bina görmek, girişeceğiniz her işten çok kâr ve fayda sağlayacağınıza ve ne muradınız varsa hepsinin husul bulacağına, yeniden bir bina inşa ettirdiğinizi görmek, geçim durumunuzun ferahlayacağına ve borçlarınızı ödemek imkânına kavuşacağınıza yorumlanır.

Bir bos arazide yapılmış tek bir bina görmek, ev sahibi olacağına; bina yaptığını görmek, yeni bir ise başlayacağına bir binanın yıkıldığını görmek, dini vazifelerini yerine getirmediğine; yeni bir binaya taşınıp yerleştiğini görmek, yeni bir ev sahibi olacağına işarettir.

Bir binanın temelini attığınızı görmek, gönlünüzden her ne geçiyorsa hepsinin husul bulacağına ve artık dünya nimetlerinde gözünüz kalmayacağına, bir köyde bir bina inşa ettirdiğinizi görmek, köylü kızı ile (delikanlısı ile) yeni bir aşk macerasına girişerek belki de evleneceğinize işaret eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada yeni yapılmış bir binayı görmek, ondan faydalanmaya işaret eder. Çok kere bina, kocanın hanımına zifafıyla tabir edilir. Evinin belirli bir miktarca güzel olarak genişlemiş olduğunu görmek, bu dünyaca halinin genişliğidir. Eğer bu genişlik, olduğu miktardan fazla olursa, o eve, bir musibet gelmesine işaret eder.

İnşa halinde bulunan bir binanın beton ve kireç işlerinde çalıştığınızı görmek, cemiyetin hoş görmeyeceği bir harekette bulunarak herkesin düşmanlığını kazanacağınıza, tanımadığınız bir şehirde bir bina yaptırdığınızı görmek, hatır ve hayalinizden geçmeyen bir eşle hayatınızı birleştireceğinize veya gurbete düşerek ölümünüzü orada bekleyeceğinize delalet eder.

Kireç, alçı ve kiremitten bina yaptığını ve üzerinde de bir resmin olduğunu görse, o kimsenin kötü islerde bulunmasına işaret eder. Denilmiştir ki, bir kimse kireç ve alçı işlemde bulunsa, o kimse helal olmayan isle uğraşır.

Hazreti Muhammed'in kabrini bizzat temizleyip tamir ettiğiniz görmek, hac farizasını yerine getirmeye muktedir olacağınıza, Allah. Rızası için bir mescide veya cami inşa ettirdiğinizi görmek, bütün kötülüklerden temizlenerek tam manisiyle dinine bağlı bir insan olacağınıza; eğer ilimle meşgulseniz bu vadide ilerleyip büyük bir şöhret yapacağınıza; bekârsanız hemen evleneceğinize; evli iseniz, hayırlı bir evlât sahibi olacağınıza, fakirseniz hayat seviyenizin sizi tatmin edici bir duruma yükseleceğine ve şayet bu hallerin hiçbiri olmazsa, bu takdirde bina ettirdiğiniz o mescide veya camiin size ahrette mekân olacağına yorumlanır.

Su biriktirmek için bir sarnıç inşa ettirdiğinizi görmek, çocuklarınızı daha iyi terbiye etmeniz ve tahsillerine itina göstermeniz gerektiğine, bir hamam inşa ettirdiğinizi görmek, güzel bir kadınla (erkekle) samimi bir dostluk kuracağınıza işarettir.

Gurbette bir bina yaptığını gören kimse, asla hatıra gelmeyen bir kadınla evlenir yahut gurbette ikamet eder ve orada ölür. Yas çamur ile bina, din ve inanca, kuru çamur ile bina malca sıkıntıya alamettir.

Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak. Seyahatlere çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz. Hasarlı bir bina, hastalığın işaretidir.