Rüyada Cumhurbaşkanı görmek

Umduğunuzdan da fazla mutlu olacaksınız demektir.

Rüyada bulunduğunuz memleketin cumhurbaşkanını görmek, fevkalâde mesut ve bahtiyar bir rüya telâkki edilir

İnsanın yaşamda yükseleceği ve iyi duruma geleceği anlamına gelir.

Cumhurbaşkanı, her ne muradınız varsa hepsi husul bulacak ve aradığınız saadeti de

Fazlasıyla elde edeceksiniz demektir.

Yabancı bir memleketin cumhurbaşkanını görmek, bütün işlerinizi kolaylıkla başarmaya muvaffak olacağınıza delildir.

Bir kimse rüyada Cumhurbaşkanını dargın görse, rüyayı görenin namaz ve ibadetinde yaptığı bid'ata veya gördüğü dargınlık kadar dininin bozukluğuna işarettir.

Eğer Cumhurbaşkanı güler yüzlü ve sevinçli olarak görse, ondan emin olduğu miktarda din ve dünyaca erişeceği hayır ve yüksekliğe, ucuzluk ve bolluğa ve halinin düzgün olduğuna işarettir.

Bir kadının rüyada, normal olarak kendisinin olamayacağı bir mevkide bulunduğunu görmesi ölümüne işarettir. Nitekim erkeğin gördüğü rüya da böyledir.

Rüyada, Cumhurbaşkanı olduğunu gören kimse halkın nazarında büyütülür ve muradına kavuşur. Eğer hapis ise, hapislikten kurtulur, fakir ise zenginleşir, tüccar ise kazancı çok olur, düşmanlık halinde ise bundan kurtulur.

Cumhurbaşkanı, kendisine dünya eşyalarından bir şey verdiğini görse, o verdiği eşyanın kıymetince şerefe nail olur.

Bir kimse Cumhurbaşkanı ile kucaklaştığını veya onunla tokalaştığını ve aralarında iyiliğe dair bir söz söylendiğini görse, o kimsenin Cumhurbaşkanı veya servet sahibi birisinin yanında halinin iyi olmasına işarettir.