Rüyada Dil görmek

Rüyada dil görmek, rüya sahibinin tercümanı, ye işlerini yürütendir.

Rüyada dil görmek, duygusal ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların yakın süre içinde çözüleceğinin işaretçisidir.

Dil, güzel, gidişat ve şöhrete delâlet eder. Rüyada iki dili olduğunu gören kimse, ilmin erbabı olur, sıhhatli olur, düşmanlarına galip gelir.

Kişinin sözcüsü, vekili ve arabulucusuna, kötülük odağı kişi yahut kuruluşlara; dilin uzaması hayâsız söze, sözle gelecek belalara, Dilini yutmak, olup bitene göz yumarak işinde kalmaya; dilde tüy bitmesi bir şeyi izahta acze düşmeye, şer işlemeye, ili ısırmak bir şeye öfkelenmeye, dilin çatallaşması söz hatası yapmaya yorumlanır.

Allahü Teâlâ hakkında bilgiye mazhar olan kimsenin rüyada dilini kesmesi, sessiz kalmaya devam etmesinin Allah (C.C.)’a karsı şükrünü yerine getireceğine işarettir. Bir kimsenin rüyada kendi diline baktığını görmesi, o kimsenin lisanını korumaya dikkat ve riayet etmesine işarettir.

Mahkemelik davası olan bir kimse, rüyada dilinin kesildiğini görürse, bu hususta ileri sürdüğü deliller boşa çıkar, kendisi de kahra uğrar.

Rüyada dilinin bir tarafının kesildiğini gören kimse, tüccar ise, ticaretinde zarar eder, talebe ise ilim sahibi olamaz.

Bazı tabirciler, "rüyada dilinin kesildiğini görmek, Rüya sahibinin yumuşak başlı ve doğru bir insan olduğuna delâlet eder" demişlerdir.

Ancak rüya sahibi hasta ise, vefatına delâlet eder.

Rüyada hanımının dilinin kesilmiş olduğunu görmek, rüya sahibinin hanımının iffetli ve tesettürlü bir kadın olduğuna işaret eder.

Rüyada dil görmek, duygusal ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların yakın süre içinde çözüleceğinin işaretçisidir.

Rüyada dilini yemek, rüya sahibinin sakin, öfkesine hâkim, idareci bir kimse olduğuna delâlet eder. Vali gibi yüksek mevkide olan bir idarecinin rüyada dilini yemesi, vazifesinden alınmasına işarettir.

Güzel dil, düzgün ve etkili konuşmaya, hayırlı elçiye, Dilde görülen her çeşit çirkinlik ve hoş olmayan durum pişmanlık ve zarara, Hayvan dili, aklı ve sağduyusu olmayan kimseye delalet eder.

Rüyada dilinin bağlı olduğunu görmek: fakirlik, hastalık ve

Zorluktur.

Gerçekten koruk halinde olan bir kimsenin rüyada dil görmesi, perişan olmasına delâlet eder. Onun hakkında laf gezdiren kimse, onun bütün sırlarını etrafa yayar.

Rüyada dilinin siyah ya da iki parça olduğunu gören kimse yalancı olur.

Şeref ve itibar sahibi olmayan bir kimsenin rüyada kendisinin bir

Çok dili olduğunu görmesi, evladının ölmesine delâlet eder.

Ancak rüya sahibi şerefli bir kimse ise, rüya, o kimsenin mal ve ilminin artmasına tabir olunur.