Rüyada Dua görmek

Çok hayırlı, çok güzeldir. Kişinin hiçbir sorunu kalmaz.

Duasının kabul olmasına, hidayet, rızık ve büyük zatlar yanında övülmesine delalet eder.

Rüyada dua ettiğini görmek, maksadın hâsıl almasına, hidayete ermeye ve rızka nail olmaya delâlet eder.

Dua eden ve kendisine dua edilen kimse hayır ve berekete, namaz sonu dua etmek hayırlı şeylerin gerçekleşmesine işaret sayılır.

İbni Kesir'e göre bir kimsenin dua ettiğini görmesi, uyanık iken edeceği duanın makbul ve müstecâb olacağına delalet eder.

Bilinen bir duayı okumak, özel bir maksadın husulüne, bir metne bakarak dua etmek dinde öncü konumundaki Salih kişilere uymaya yorumlanır.

Duanın yarıda kalması üzerinde durduğu işi bitirememeye, dua sağlam bir imana, ibadetleri bilinççi olarak ve maksada uygun bir tarzda, şekil ve özüne uyarak eda etmeye, topluca yapılan dua genel olarak gelecek rahmet ve esenliğe işarettir.

Bilinmeyen birinin bir yerde dua ettiğini görmek, insanlar için hayır murada eden bir kimseye, âlim ve takva bir zata yahut himmeti üstün evliyaya delalet eder.

Rüyada kendi nefsine dua edip Allah Azize ve Kelle’den rahmet talebe eylediğini görmek, baştanbaşa hayırdır.

Bazı kere de rüyada dua etmek, ihtiyaçların karşılanmasına ve bütün isteklerin meydana gelmesine delalet eder. Dua ettiğini görmek, din ve takvaya, kuvvetli bir imana ve itikadın selametine delalet eder.

Rüyada dua etmek, mutluluğun ve başarının simgesidir.

Bir başkası için dua ettiğini görmek, dünya ve ahret hayrının elde edileceğine; bütün insanlar için dua ettiğini görmek, halkın iyiliğini istemeğe delildir.

Namazdan sonra dua etmek hayra; bir insana beddua etmek, onu sözleriyle kahretmeğe; kendi nefsine beddua etmek Allah’ın (C.C.) nimetlerine şükür etmeğe işarettir.

Karanlıkta dua ettiğini görmek, gamdan ve kederden kurtulacağına delalet eder.

Büyük yorumculardan Seyit Ahmet Cabir di yor ki: Rüyada dua okuduğunu veya bir dua meclisinde hazır bulunup, okunan dualara “Âmin” dediğini görmek, dualarının kabul edildiğine, isteklerinin yerine geleceğine, hakkin affına layık görüldüğüne delildir.