Rüyada Eşek görmek

Rüyada eşek görmek, çocuğa ve hanıma yorumlanır, Merkep görmek ve ona binmek baht açıklığı, yüksek dereceye, Kendine ait bir eşeğe bindiğini görmek hayır ve iyilik kapılarının açılmasına, Çok eşek görmek mal ve nimete, Eşekten inip ona tekrar binmek işlerin bir ara durmasına, Eşekten düşmek bir sıkıntılı yaşamaya işarettir.

Eşek, amelsiz âlime veya yatak, kilim v.s. gibi insanın ayağını bastığı şeylere yorumlanır.

Rüyada evine vahşi bir eşeğin girdiğini gören kimsenin evine dini bozuk birisi girer. Avlamak maksadı ile evine bir yaban eşeğini soktuğunu gören kimsenin evine hayır ve ganimet girer.

Eşeğin sesi, şer ve şiddettir. Çünkü eşeğin anırması şeytanı görmesindendir. Rüyada görülen eşek, gerek tavlı gerek zayıf olsun insanın çalışması ve gayretidir.

Eşeğinin birçok kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızkı geniş olur. Bir yahut birkaç eşeğinin olduğunu gören kimsenin saadet ve hayrı çok olur.

Eşeğin telef olması yahut zayıflığı sahibinin fakirliğine yorumlanır. Rüyada eşekten inmek ve onu satmak fakirliktir.

İbn-i Şirin (R.A.) tabirde eşeği diğer hayvanlardan üstün tutmuştur.

Eşeğin de siyahını tercih etmiştir. Semeriyle beraber eşek, izzet sahibi bir çocuktur.

Eşeğin ölmesi sahibinin ölmesine yahut uzun ömürlü olmasına yorumlanır.

Eşeğin tırnağı sahibinin malının idarecisidir. Eşeği telef olan kimsenin malı zayi olur yahut akrabalarından irtibatı kesilir, dükkânı yıkılır, dükkânından çıkarılır.

Eşekten düştüğünü gören fakir olur.

Rüyada eşeğe bindiğini ve eşeğin de güzel yürüdüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti güzel ve isteğine uygun olur.

Eşeği yüklü olarak eve girdiğini görmek, eşeğin yükünün aslı ve kıymeti nispetinde o kimseye hayır ile yönelecek büyüklüğe yorumlanır.

Bir eşeğe sahip olduğunu yahut onu bağladığını ya da evine soktuğunu gören kimseye Allahü Teâlâ Hazretleri her hayrı verir ve onu bütün üzüntü, kederden kurtarın. Eğer eşek yüklü ise hayır daha da faziletlidir.

Dişi eşeğinin bir erkek yavru doğurduğunu gören kimseye geçim kapılan açılır ve o kimse iyi isme ve şöhrete erişir.

Bir kimse yavrusuz bir dişi eşeğe bindiğini görse çocuksuz bir kadınla evlenir.

Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamıdır.

Rüyada eşek eti yiyen kimse mal ve azamete erişir. Eşeğinin ancak vurularak yürüdüğünü görse, onun yiyeceği ancak dua ile meydana gelir.

Bazı yorumcular da, dişi eşek, rütbenin noksanlığı ile beraber malında ziyadeliktir, demişlerdir.

Eşek yavrusuna bindiğini gören kimseye çocuğu yahut hanımı tarafından üzüntü isabet eder. Eşeği yemek için kestiğini görmek, dar geçiminden sonar geniş rızka erişmektir. Başka bir şey için kestiğini gören kimsenin geçimi bozuk olur.

Beyaz olursa sahibi için ziynettir. Zayıf olursa sahibi için fakirlik, tavlı olursa maldır. Siyah olursa sahibi için sevinç, efendilik, mülk, şeref ve heybettir. Yeşil olursa, din ve takvadır.

Vahşi eşek günaha yorumlanır. Vahşi eşeğe binip arkasından düştüğünü gören kimsenin makamından düştükten sonra günah işlemesine yorumlanır. Vahşi eşeğin evcilleşmiş görülmesi, hayra; ehil eşeği, vahşi olarak görmek zarara yorumlanır.

Eşeğe döndüğünü gören kimseye bir bela erişir.

Eğer eşek büyük olursa yüksekliktir. Yürüyüşü hoş olursa, dünyaca faydadır. Güzel olursa, sahibi için güzelliktir.

Vahşi eşeğe bindiğini gören kimse haktan batıla meyleder ve Müslümanların cemaatinden ayrılır. Vahşi eşeği uzaktan gören kimsenin eline geçici bir mal geçer.

Rüyada katır ve eşeklere sahip olmak yahut binmek, mal yahut evlat ile ziynetleşmeğe yorumlanır. Dişi eşek, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına yorumlanır.

Rüyada eşek böceği görmek, kötü nefse, ahlaksız kimselere ve onları çoğaltmaya yorumlanır