Rüyada Et görmek

Rüyada görülen et, eğer pişmiş ise, mala yorumlanır. Çiğ etin tümü, ağrı, hastalık ve ızdıraptır. Kokmuş et çok kötü sayılır.

Fakir bir kimsenin rüyada et ile pişmiş yemeği görmesi, zenginliğe delalet eder. Etsiz pişmiş yemeği görmek, ibadet ve ihtiyaca delalet eder.

Bir kimse rüyada çiğ et yedeğini görse, bu rüya hayırdır. Eğer çiğ eti görse ve onu yemese bu rüya iyi değildir. Bir kimse rüyada pişmiş et yediğini görse, o kimsenin malı artar. Eğer pişmiş eti ihtiyar bir adamla beraber yese, o kimsenin kadri ve şanı yücelir.

Caferi Sadık (r.a.) demiştir ki: Rüyada et görmek dört vech ile tabir olunur: a) Mal, b) Miras, c) Hüzün, d) Musibet.

Rüyada bir insanın etini gören kimse, o insanı gıybet eder. İnsan eti dedikodu olacağını bildirir. Rüyada kendi vücudunun etini yediğini gören kimse, kendi kazancından ve elinin emeğiyle meydana getirdiği şeyden yer.

Rüyada kendi etini yediğini gören, zina yapar.

Rüyasında bir kasaptan et alan kimsenin sağlığı bozulacak demektir.

Yılan eti düşman tarafından bir maldır. Yırtıcı hayvanların eti, devlet tarafından maldır. Yırtıcı kuşların eti de böyledir. Domuz eti haram maldır. Pastırma görmek, ölüleri gıybet etmeye yorumlanır.

Erkek deve etini pişmiş olduğu halde yiyen kimse, bir adamın malını yer ve çokça hasta olur, sonra yine kurtulur. Bazı yorumcular, rüyada erkek deve eti yiyen kimse, melikten mal ve menfaat elde eder, dediler.

Tencerede pişmiş et görmek, rızık ve nimete delalet eder.

Bir kasapta asılı duran etler çevreyi de ilgilendiren sorundur.

Sığır eti zahmet, meşakkat ve az iş yapmaya işarettir. Rüyada kendi evinde yüzülmüş, parçalanmış koç eti gören kimse, tanımadığı bir adamla buluşur ve ziyafet yapmak suretiyle görmediği ve tanımadığı bir kimseyi davet eder veya birtakım dost ve arkadaş kazanıp onlarla Mesut olur. Eğer kendi evinde yüzülmüş, ancak parçalanmamış koç eti görse, o kimsenin aniden göreceği bir bela ve musibete yorumlanır.

Koyun eti sağlığın bozulacağını ve kötü olayların habercisidir. Eğer koyun eti yağlı ise, o kimse bir ölünün malına varis olur.

Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer bir çocuk bekliyorsa, doğacak çocuk oğlandır. Bazı yorumcular kebap edilmiş sığır eti, rızka ve ucuzluğa yorumlanır, dediler.

Tavuk eti kadın tarafından menfaatlanmaya yorumlanır. Bazen et sinirli kimsenin halimleşmesine yorumlanır. Et hastalıktan şifa bulmaya üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine yorulur.

Rüyada kuş eti görmek, fazla yolculuk yapmaya ve fayda elde etmeye delalet eder. Bazı kere de kuş eti yediğini görmek, cennete ve kişiyi cennete yaklaştıran Salih amellere delalet eder.

Vahşi hayvan eti helal olan azıktır. Bazen onda bulunan bir sebepten dolayı meşakkat ve tehlikeye de yorumlanır. Balıketi, kolay kazanılan ve afiyetli bir azıktır. Bazen balıketi, deniz veya devlet tarafından temin edilecek menfaattir.

İnsan eti, düşmana galip gelmektir.

Rüyada yenmesi helal olmayan kuş etini yediğim gören kimse, hilekâr ve zalim bir kavmin malını yer. Ördek eti, Salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaattir. Kebap edilmiş veya kızartılmış kuş yavruları, zahmet ve meşakkat içinde kazanılacak bir maldır.

Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer. Eğer o kimse hasta ise, kurtulur. Bir kimse kendi etinin noksan olduğunu görse, o kimsenin işleri durgunlaşır.

Et yemekleri yemek kazancın helal olmadığının işaretidir.