Rüyada İnci görmek

İnci ilme; vali için vilâyete, tüccar için ticarete, sanayi erbabı için sanatkâr olmağa, velhâsıl inci her şeyin olgunluğuna ve güzelliğine delâlettir.

Kur'an ilmi ve kıraatine, çocuk ve hizmetçiye, din ve dünya ile ilgili her türlü olgunluk ve güzelliğe, sadık dosta ve faydalı ilme, Fazla inci mal ve dünyalığa işarettir.

Kadının inci görmesi bekâr için evlenmeye, çocuksuzlar için çocuğa, eş ve çocuğu olanlar için zenginliğe delalet eder.

İnci gerdanlık kadınlar için süs ve güzelliğe, erkekler için halis niyetle yapılan amellere, İnci dizileri Peygamberimizin (s.a.v.) hayat kaynağı olan sünnetlerine, İncili bilezik afiyet, muhabbet ve ihlâsta ziyadeliğe delalet eder.

İnci ilme işaret olup inci almak ilim ve fazilet sahibi olmak ve halk tarafından sevilmek anlamında yorumlanır.

İnci deldiğini görmek, onun Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak okuduğunu gösterir. İnci yutmuş veya satmış ise, O, Kuran’ı unutur.

Ağzına bir inci sokmak dininin güzel olduğuna; ağzından inci saçması ve halkın da bu incileri toplaması, kendisinin de onlardan olması, o kimsenin birtakım kıssa ve hikâyeler nakliyle halka hizmet etmesine ve nasihatte bulunmasına ve halkın kendisinden istifade ettiğine delâlet eder.

Kendisine inci verilmesi, o kimsenin, incinin değerince yakınlarından güzel ve inci gibi bir sevgiliye kavuşmasına delildir.

Eğer inciye erişti ise, evleneceğine; ayriyeten inci alması ömrü çok az bir çocuğa mâlik olmasına habercidir.

Deniz veya nehirden pek çok inci çıkardığını, bu incileri tarttığını veya dikkatle kutulara yerleştirdiğini görmesi, O kimsenin melikin hazinelerinden veya o nehire sahip kimsenin malından helâl mala kavuşacağına işaret eder.

Abdulgani Nablusi'ye göre; dizili olarak inci bulduğunu gören, Kuran okur veya onu bir başkasına öğretir.

Dizi halinde olmayan bir takim inci bulduğunu görenin çocuğu ve hizmetçileri çok olur.

İnciler iri taneli, rengi berrak, yuvarlak olurlarsa, güzel es ve hizmetçi ile tabir olunur.

Bazı yorumculara göre, iri taneli inci görmek rızık bolluğuna ve berekete delalet eder.

Birçok inci; birtakım hizmetçilere ve topluca mala intizar eden bir kimsenin büyük bir mirasa konacağına alâmettir.

İnci çiğnemek, riyakârlık ve halkı gıybete, çekiştirmeğe; inci yutmak, bilmediği bir işten dolayı şehâdetini saklamağa; inci kusmak, o kimsenin halka maruf ve meşru ile hile edeceğine yorumlanır.

Yalancı inci taktığınızı görmek gösterişsiz bir hayat geçireceğinize işaret eder.

İnciyi kabuğundan çıkarmak ve kabuğunu almak, o kimsenin kabir açan ve kefen soyan bir soyucu bulunduğuna; bir hazineyi anahtar ile açtığını ve oradan inci ve cevahir aldığını görmek ise onun bir âlime büyük bir mesele hakkında soruda bulunacağına; inci sayıyor görmesi müşkülata uğrayacağına ve sıkıntıya duçar olacağına işaret eder.