Rüyada Kan görmek

Rüyada kan görülmesi, savaş ve felaket haberi olarak yorumlanır

Hayal kırıklığına uğrayacak ve üzüntülü günler yaşayacaksınız demektir. Arkadaşlarınıza dikkat edin demektir. Kan aldırmak dinlenmeniz gerektiğine yorumlanır.

Rüyada görülen kan, haram mala yahut rüya sahibinin işlediği günaha yahut kendisiyle günah kazanılacak bir fiile işarettir.

Bundan dolayı kana bulandığını gören kimse mal sahibi olur. Yahut haram mal ve büyük günah içinde bulunur.

Bazen, haddinden fazla çıkan kan rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine yorulur yahut malı azalır yahut giysilerinden bir şeyi satar ya da eşi veya başka kimseden sevdiği birisini terk eder ve ayrılır.

Eğer rüyada kendi gömleğinde bilmediği yerden gelmiş bir kan olduğunu görse, o kimse üzerinde ilmi olmayan bir yerden yalan bir şey söylenir.

Gömleğinin kedi kanıyla bulandığını gören kimseye bir hırsız tarafından yalan bir söz söylenir.

Eğer gömleğinin koç kanıyla bulaştığım görse, ona şerefli, zengin ve kuvvetli bir kimse yalan bir söz söyler. Yalandan sonra kanın nispetince haram mala kavuşur.

Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince otursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa düşük yapılan erkek çocuğa işarettir.

Rüyada burnunun kanadığını ve burnunun kanının kendisine fayda vereceğini düşünüyorsa, o kimseye amirinden hayır isabet eder.

Eğer kanın ona zarar vereceği düşüncesi varsa, o kimse amirinden bir söz erişir. Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir.

Eğer kanın çıkmasından sonra kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Kanın çıkmasından sonra kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Burnundan akan kanı elbisesine bulaşsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder.

Eğer burnunun kanı hiçbir şeye bulaşmasa günahtan kurtulur. Eğer yol üzerine damladığını görse, o kimse malının zekâtını verir ve onunla yol üzerinde bulunan fakir fukaraya tasadduk eder.

Burnunun kanadığını gören kimse günahtan çıkar. Bazıları, burnunun kanadığını gören kimse hazineye ve büyük mala nail olur, dediler.

Bazıları da burun kanı, kişiye reis tarafından gelecek kandır. Bir kısım tabirciler ise, burun kanı, hatıra gelmedik bir yerden üzüntü ve sıkıntıdır, dediler.

Rüyayı gören, burnundan akan kan ile kendisinde bir rahatlık hissetse bu halde zekât yahut elbise veya şöhrete işarettir.

Bir kimse vücudundan kan çıktığını ve yara olduğunu görse, o kimsenin kanı o yerde dökülür.

Herhangi bir kasıt olmadan ve kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını gören kimse zengin ise kanın aktığı kadar malı elinden çıkar, eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer.

Kan, sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu teminatı altında bulunduran yardımcıya yahut elbise v.s. gibi şeylerden onu örten giysilere yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere yorumlanır.

Arkasından kan çıktığını gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa ondan haram mal çıkar.

Çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak ve mutsuz olacaksınız. Garip ve esrarengiz arkadaşlardan uzak durun. Sağlığınıza dikkat edin.