Rüyada Kapı görmek

Rüyada kapı, o evin işlerini yürütene yorumlanır.

Caferi Sadık (r.a.) demiştir ki Rüyada kapı görmek üç vech ile tabir olunur: a) Hane sahibi, b) Zevce, c) Hizmetçi.

Ev kapısında bir fenalığın meydana geldiğini görse, bu fenalık ev sahibine aittir. Açık kapılar rızık kapılandır.

Rüyada ev veya mescidin kapısını görmek, rüya sahibinin bezendiği elbisesine ve durumunu örten malına, burnun koku almayacağı bir hastalığa, sözü neşretmeye, vasıfları Övülen boy ve endamı hoş, kadri yüce nesli çok olan güzel bir kadına veya zikredilen evsafa haiz bir erkeğe işarettir.

Evlerin kapıları kadınlara aittir. Kilitli kapılar bekâr kızlara, açık kapılar ise dul kadınlara yorumlanır.

Demir bir kapıyı kilitlediğini gören, evin sağlamlığı ve kapının tehlikeliliği ve ehline faydası nispetinde bekâr bir kızla evlenmesine yorumlanır.

Evin kapısının değiştiğini görmek, ev sahibinin halinin değişmesiyle tabir edilir.

Evin kapısının düştüğünü yahut dışarı çıkarıldığını veya yanmış ya da kırılmış olarak görmek, evin idarecisi için bir musibettir.

Ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, ev halkı hakkında büyük bir musibete yorumlanır.

Evinin kapısının büyüyüp genişlediğini ve kuvvetli olduğunu görmek, o evin idarecisinin halinin güzel olmasına yorumlanır.

Kapının ortasında küçük bir kapının daha olduğunu görmek çirkindir. Yakında o evde hanımı hakkında bir hıyanet vuku bulur.

Evinin kapısını arayıp bulamadığını görse, dünya işlerinde hayrete düşer.

Bir kimse rüyada bilinen veya bilinmeyen yerlerden kapıların açıldığını görse, o kapılar haddini tecavüz etmemiş ise o kimse için dünya kapıları açılır ve talihi doğar. Kapılar haddinden fazla açılmış ise o, evin harap olmasıdır. Rüyada ev veya mescidin kapısını görmek, rüya sahibinin bezendiği elbisesine ve durumunu örten malına, burnun koku almayacağı bir hastalığa, sözü neşretmeye, vasıfları Övülen boy ve endamı hoş, kadri yüce nesli çok olan güzel bir kadına veya zikredilen evsafa haiz bir erkeğe işarettir. Bir kimse rüyada kendisi için büyük bir kapı satın alındığını ve kendisinin de o kapının üzerinde olduğunu görse o kimsenin hizmetçisiyle evlenmesine o kimsenin vücuduna, hizmetçisine ya da hanımına bir kötülük gelmesine işarettir.

Eğer kapıların yola açılmış olduğu görülürse, o kimsenin nail oldu dünyalıktan ister hakkı olsun ister olmasın garipler ve umum insanlar için hisse çıkarılır.

Kapı evin içine açılıyorsa, nail olacağı dünyalık başkaları için olmayıp sadece ev halkı içindir.

Kapının göğe açılması, duanın kabul olması ve günah işlemekten kaçınmaya; birçok kapıların göğe açılması ise uzun azap ve intikama ve sıkıntılara işarettir.

Rüyada yeşillik ve güzel kokulu olan bir bahçeye kapı açtığını görmek, rüyayı görenin ahretinin güzel olmasına işarettir.

Kendisini açık bir evin kapısı üzerinden girdiğini görse, ev sahibinin hanımı ve ailesi üzerine dâhil olur.

Kapısını normal kapılardan daha fazla genişlediğini görse bir kavmin kendisinden izinsiz evine gireceğini alamettir.

Dar bir kapıdan genişliğe çıktığını gören kimse, geçim sıkıntısından kurtulup gam ve korkulardan emin olur.

Bir kimse rüyada kendisi için büyük bir kapı satın alındığını ve kendisinin de o kapının üzerinde olduğunu görse o kimsenin hizmetçisiyle evlenmesine o kimsenin vücuduna, hizmetçisine ya da hanımına bir kötülük gelmesine işarettir.

Evinin iki kapısı olduğunu görenin hanımı, fesat çıkarıcı bir kadındır.

Bilinmeyen bir kapıdan içeri girmek, düşmana galip ve muzaffer olmaktır.

Bazen meçhul kapılar, ilme, rızka ve kazanca, yolculuğa, rüyayı görenin hayır ve şer kapılarının açılmasına işarettir.

Kapılardan çıkmak, ayrılıktır. Çıktığı kapı güzelse, hayır ile ayrılığa, çıktığı kapı yıkılmış veya dar ise, serden çıkıp nefsi için kurtuluşu istemesine yorumlanır.

Kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara tesadüf etse ahretinin güzel olmasına işarettir.

Rüyada kapının açılması işlerin kolaylığına; kapanması, sıkıntı ve geçim darlığına işarettir.

Eğer yağmur yağmıyorsa yağmurun yağmasına, kuraklıktan kuruyan yerlerin hayat bulmasına yorumlanır.

Evinin kapısının yeni olduğunu veya marangozun onu düzelttiğini görse sıhhat ve afiyetle müjdelenir.

Kapısını kapatmak istediğini, fakat kapatamadığını gören kimse hanımı tarafından meydana gelecek bir güçlükle karşılaşır.

Bir kimse kapısını çıkarılmış ve onun üzerine başka bir kapı konulmuş olarak görse evini satar.

Bir eve girip kapısını kırdığını görse, o kimse günahtan kendisini korur.

İki halkasıyla beraber kapı, borcu için kendini arayan iki alacaklıya yorumlanır.