Rüyada Kaplan görmek

Rüyada kaplan kuvvetli, kendini beğenmiş zalim bir sultan, yüksek makam sahibi bir insan veya kuvvetli açık bir düşman olarak yorumlanır

Rüyada bir kaplan öldürdüğünü gören kimse, bir düşmanı kahreder.

Kaplan eti yediğini gören kimse, mal ve şerefe kavuşur. Rüyada kaplana binmek veya kaplanı tuttuğunu görmek, rakibini yener ve büyük saltanata kavuşur.

Evinin içerisinde bir kaplan bulunduğunu gören kimsenin evine, fasık bir kimse hücum eder.

Bir kaplanla karşılaşan kimseye birisi bir iyilik yapar.

Rüyada bir kaplan veya pars avladığını gören kimse, fasık bir adamdan menfaat elde eder.

Yaşlı, zayıf ve tüyleri dökülmüş bir kaplan görmek arzu ettiği yardımın olmayacağı olarak yorumlanır.

Bir kaplanın kendisini ısırdığını gören kimseye, ısırdığı miktarda bir zarar isabet eder. ,

Kaplan hile sahibi bir kimsedir. Kaplan sütü, onu içen kimse için meydana çıkacak düşmanlıktır.

Kaplanın kendi üzerine bindiğini gören kimseye, amir tarafından bir zarar gelir. Kaplanla cima yaptığını gören kimse, zalim bir kavimden olan fasıla (günahkâr) bir kadına musallat olur.

Kaplan, düşmanlığa şiddetli inatçı bir düşmandır. Kaplanın, kin ve düşmanlığı arslandan daha fazladır.

Rüyada kaplan gören kime, günahlarından istiğfar eder. Kaplan, fen bilgilerini bilen bir grup insana da yorumlanır.