Rüyada Karaciğer görmek

Rüyada karaciğer, yiğitliğe işarettir.

Bundan dolayı bir kimsenin ciğerinin büyük olduğunu görmesi, o kimsenin merhametli yiğit ve kahraman bir kimse olduğuna yorumlanır.

Kızartılmış veya çiğ ya da pişirilmiş birçok ciğerler gören kimse için açılacak ve onun erişeceği hazinelere işarettir.

Bir kimse bir insanın ciğerini yediğini görse, ona birikmiş bir mal isabet eder veya toplu bir malı yer. Koyun ve sığırların ve bunlardan başka hayvan ve yırtıcı hayvanların ciğerleri hakkında da tabir böyledir.

Bir kısa ciğerinin kendisine ıstırap verdiğini görse, o kimsenin çocuğu veya sevdiği bir kimseden kendisine bir üzüntü ve keder isabet eder.

Ciğer evlam ve hayata da işaret eder.

Ciğerin üzerinde yağ olursa, kadınlar tarafından erişilecek maldır.

Rüyada ciğere baksa ve onda kendi yüzünü görse, ölür.

Rüyada ciğer yiyen kimse, çocuğundan dolayı mal ve kuvvete erişir.

Ciğer üzerinde görülen yara, fasıllıktır.

Bir kimse rüyada kendi ciğerini yediğini görse, o kimsenin eline mal geçer ve ondan veya çocuğunun malından yer.

Bir kimse rüyada ciğerini kestiğini görse, kendisi veya sevdiği birisi ölür. Bazen de ciğerin adamın karnından çıkması, zulme işarettir.