Rüyada Kaybolmak görmek

Nasibin azalmasına; kalabalık içinde kaybolmak ilim ve dünyalığı ile insanlara yararlı olup, onlar nezdinde şöhret bulmaya yorumlanır.

Âlim bir kimse rüyada halk arasında kaybolduğunu görse, o âlimin ilminden halkın faydalanmasına ve şöhretinin yayılmasına işarettir.

Kaybolmuş kimse görmek garip birine yahut kişinin kendini dünyaya vererek erdemlerini yitirmesine, Kişinin eşya yahut elbiselerin kaybolması bunları yitirmesine delalet eder.

Kaybolmak, bazen da nasibin noksanlığına yorumlanır. Rüyada bazı elbiseleri veya evi kaybolduğunu gören kimsenin sahip olduğu şeyler ondan gitmez.

Rüyada büyük bir kalabalık arasında kaybolduğunu görmek, yaptığı bir iste başarıya ulaşamadığına başka birisinin kalabalıkta kaybolduğunu ve arkadaşları tarafından arandığını görmek, bu kişinin şanslı olduğuna ve bulunduğu zaman da sansının açılacağına delildir.

Bir kimse rüyada bütün elbiselerinin soyulduğunu görse, ona gelecek şerrin gitmesine yorumlanır.

Rüyasında bir şeyinin kaybolduğunu görmek, o yerde adinin unutulacağına; aile halkından birisinin kaybolduğunu görmek, keder ve sıkıntıya işarettir.