Rüyada Kayık görmek

Rüyada balıkçı kayığını görmek, rızık ve fayda, ilahi lütuf ve merhametedir.

Kendisini kayıkta görmek, herkes için küçük eğlenceleri, huzurlu günleri ifade eder.

Rüyada garip bir şeye bindiğini veya sahip olduğunu ya da ona galip geldiğini gören kimse, bindiği şeye nispet edilen yerden bir kadınla evlenir. Yahut düşmanına galip gelir veyahut bir yere yolculuk yapar, ya da ondan mal kazanır.

Bir kayık satın olduğunu gören, kendisini kendi eliyle ve kendi hareketleri ile sıkıntıya sokar. Kayığa bindiğini gören, kedere düşer.

Kayıkla bir geziye çıktığını gören, kederden kurtularak selamete ve rahata erer. Evinde kayık görmekte hayır yoktur. Bir rivayete göre, geçiminin bozulmasına delalet eder.

Rüyada geçit kayığını görmek, ona binen kimse için bazen da Allah (C.C.)'ın lütuf ve merhametine yorumlanır. Geçit kayığına yakın görülen şey rüyayı görenin yalanlandır.

Rüyada bir sandal yaptığını gören, bir ev yapar. Veya bir ise başlayarak, rızkını ve geçimini sağlar. Kayık sattığını gören, evini veya geçimini temin eden tezgahını elinden çıkarır.

Rüyada görülen yelkenli kayık üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye ve gönlün açılmasına işarettir.

Yeni ve büyük kayık karlı bir ise, kullanışlı rahat bir eve; aksi dar kayık, bu rüyanın aksiyle yorumlanır.

Kayığın kırılıp tahtalarının dağıldığını görmek, isinin bozularak islerinin bozulmasına yahut evinin yıkılıp geçiminin daralmasına, kayığın denizde battığını görmek, evinden veya geçiminden dolayı keder ve sıkıntıya düşeceğine işarettir.

Kayığın denizde veya herhangi bir su üzerinde kolayca yüzmediğini gören, geçiminde kolaylık görür, rüya sahibi tüccar ise, alışverişinde kolayca kazanır.

Mülk sahibi ise, gelirini toplar; fakir ise eline rızık geçer ve sıkıntıdan kurtulur. Kayığın güçlükle yüzdüğünü görmek de bunun aksiyle tabir olunur. Bindiği kayığın dalgalara tutulduğunu gören, rızık ve geçim için zorlanır.