Rüyada Kılıç görmek

Memuriyete, hak ve menfaate, mal ve dünyalığa, güç ve kuvvete, sözü güzel ve etkili söyleyen kimseye ve düşmana galip gelmeye yorumlanır.

Kabzasız, kını içinde görülen kılıç evin hanımına, kılıcı kınından çekmek çocuğa, kınından çıkarılmış kılıç emri ifa etmeye, kılıcın kını içinde kırılması çocuğun ana karnında ölmesine işaret eder.

Kılıcın ucunun kırılması baba, amca ya da bunların yerini tutan birinin vefat etmesine, Kılıcın yüzünün kırılması anne, teyze veya halanın vefatına, Kılıcı çekip başı üzerine kaldırmak yüksek bir makama yahut birine zarar vermek isteyip bundan vazgeçmeye, işaret sayılır. Kılıçla birine vurup, kılıcı vurduğu yerde bırakmak kadınlara iyilik ve ikramda bulunmaya yorumlanır.

Eğer rüyayı gören garip bir kimse olursa, hanım veya çocuğunun asil ve necip olmasına yorumlanır. Bir kimse kendisine bir kılıç verildiğini görse, zevceye yorumlanır.

Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına işarettir. Bazı yorumcular kılıç işlerinin çetinliğine yorumlanır, dediler.

Bir kimse kılıcıyla bir insanı dövdüğünü görse, o kimse lisanîyle o insana musallat olur.

Rüyada kılıç kuşanmak, işinizde yükseleceğinize ve yüksek makama erişeceğinize işaret eder.

Rüyada kılıçta görülen gedik, söz ve cevapta acizliktir.

Hayatınızla ilgili planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceğinize yorumlanır.

Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir rütbeye erişir.

Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, kuvvetlenir ye menfaat elde eder.

Rüyada görülen kılıç askısı iyi bir memuriyettir. Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir. Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiği görse, erkek bir çocuğu olmasına

Kılıç, keskin, tarafı ve berrak olsa, o kimsenin söyleyeceği söz haktır. Ve sözde tatlılık da vardır. Kılıç berrak ve temiz olmayıp kirli ve paslı olursa, onun söyleyeceği söz batıldır ve onda tatlılık yoktur.

Eğer kılıç ağır olsa, o kimse takat getirilemeyecek ağır bir söz söyler.

Elinde kınından çıkarılmış bir kılıç olduğunu görüp ve kendisinin de bir dava ve düşmanlığı olsa, haklılığına işarettir.

Yerde olan bir kılıca elini uzatarak aldığını görse, hakkı aradığına ve onu bulacağına yorumlanır. '

Bir kimse kılıçsız kın taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır. Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder.

Kılıç yuttuğunu gören kimse, düşmanının malını yer. .

Bekâr kimsenin rüyada kılıcını kınına koyması, evlenmesine yorumlanır.

Elinde düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir.

Kılıcının körleşip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna yorumlanır.

Bir kimse rüyada birisinin kendisine kılıç çektiğini görse, eğer o adam bilinen bir adamsa, o adam kendisine söylemek için bir söz hazırlar. Eğer o kimseye kılıçla vursa ve ondan kan çıkmasa, vuranın ona söyleyeceği söz haktır.

Kılıcıyla birisini vursa, vuran kimse, vurduğu miktarca vurulan kimseye aleyhinde söz söyler.

Kılıçla bir insanın boynunu vursa ye boynunu vücudundan ayırsa, boynu kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa kavuşur.

Rüyada bileyiciyi görmek, üzüntü ve kederin gitmesine cehaletten sonra ilme kavuşmaya ve insanlara kusurlarını gösteren Salih kimselerle arkadaş olmaya yorumlanır.

Kılıç yapan kimseyi görmek, ilim ve edebiyata vakıf bir kimseye işarettir,

Rüyada kılıç torbası, emniyetli mutemede ye korunması için kendisine mal emanet edilen ihtiyar kadına yorumlanır.

Kılıçla vurmak bir arkadaşınızın yardımına koşacaksınız demektir.