Rüyada Kurban görmek

Rüyada kurban görmek, zevceye veya kendisiyle iftihar edilen çocuğa ya da kendisiyle Allah (C.C.)'a yaklaşılan iyi amele yorumlanır.

Abdulgani Nablusi'ye göre; rüyada kurban görmek adak hususunda vefa, hastalıktan sakınma, fayda ve menfaat ile tabir olunur.

Kirmani'ye göre, kurban etinin halka bölünüp verildiğini görmek, zengin bir adamın vefat ederek malinin akrabalarına taksim olunacağına işarettir.

Cabir'ül-Magyibi'ye göre; kurban görmek iki şekilde tabir olunur: Biri müjde, diğeri berekettir.

Rüyada kurban, adağını yerine getirmeye, şiddetten kurtulmaya ve hastanın iyileşmesine yorumlanır.

Kurban, bütün keder ve gamlardan kurtulmaya, sevinmeye ve bereket olmasına müjdedir. Rüyayı gören, hâmile kadın ise hayırlı bir erkek çocuk dünyaya getirir.

Bir kimse kendisinin bir deve veya sığır ya da koç kurban ettiğini görse, borçlu ise borcundan kurtulur. Fakir ise zengin olur ve kolaylığa kavuşur.

Herhangi bir şeyden korkan kimse kurban kestiğini görse, korktuğundan emin olur. Haccetmemiş kimse görse, hacca gider. Gam ve kederli birisi ise gam ve kederinden kurtularak sevince kavuşur.

Azasından birinin noksan olduğu görülen bir hayvani kurban etmek dininde noksan olacağına işarettir.