Rüyada Kuş görmek

Rüyada kuş görmek mutluluğun ve bereketin simgesidir. Yaralı bir kuş, dertli günlerin geleceğinin habercisidir.

Kuş adamın kendi amelidir. bazen da bilinmeyen kuş öğüt ve nasihattir. Rüyada gördüğü kuş güzelse, onun ameli de güzeldir. Yahut hayırlı bir haberle ona bir kimse gelir.

Rüyada kendisiyle beraber çirkin bir kuşun bulunduğunu görse, o kimsenin ameli, kötüdür. Yahut kötü bir haberle ona bir kimse gelir.

Rüyada görülen tanınmayan kuş, Azrail (A.S.)'a yorumlanır. Rüyada görülen ve tanınmayan kuş, bir hastanın evinden küçük bir taş, yaprak, kurt veya bunlar gibi bir şeyi kaldırıp beraberce gökyüzüne uçsa, o hasta ölür.

Kuşun kendi üzerine düştüğünü görmek, misafirin gelmesine işarettir.

Eğer kuş beyaz ise işi de temiz ve iyi olur. Ancak rüya sahibinin yanında hamile olan bir kadın varsa ve o kuş da erkek ise, kadından doğacak çocuk erkek; dişi ise, doğacak çocuk da dişidir.

Eğer kuşun kanadını kırarsa, doğacak çocuğun ömrü uzun, şayet uçarsa ömrü kısa olur.

Bir yerde kuşların ötüştüklerini görmek, o yer halkı için musibettir. Kuşların sesi, sesle ağlamaya yorumlanır.

Bir kuşla konuşmak büyüklük, elinde bir kusun öldüğünü görmek kederdir. Bir kuşu sırtına aldığını görmek, menfaat göreceğine delalet eder.

Güzel bir sesle öten kuşlar, gerek erkek ve gerek dişi olsunlar, ses sanatkârlarına işarettir.

Kuş kümeleri, onları yiyen yahut onlara rastlayan kimse için, altın, gümüş ve saltanata kavuşmaya yorumlanır.

Rüyada kuşları, başının üzerinde uçtuklarım gören kimse, reislik ve valiliğe kavuşur. Kuşları kendi yerlerinde uçtuklarını görse, o kuşlar, onun makamında dönen meleklerdir.

Rüyada bir kuşun gökyüzünden gelip yanına indiğini görse, o kimse sevineceği bir müjde alır.

Bilinmeyen kuş azıktır. Bazı yorumcular siyah kuşlar, günaha; beyaz kuşlar iyiliğe; alaca kuşlar ise, riya ve karışık amellere yorumlanır, derler.

Su kuşları, iki cihetten riyasete ve hususi vazifelere nail olmuş şerefli insanlara işarettir. Bazen de kara ve denizde yolculuk yapan adamlara işarettir.