Rüyada Kusmak görmek

Bütün kusuntular, fakirler için hayra; zenginler için ise, makbul olmayıp belki onların malları hakkında zarardır.

Zor olan işleri halletmeye, emaneti iade etmeye, pişmanlık ve tövbeye, gam ve kederden kurtulmaya delalet eder.

Bal kusmak tövbe etmeye, inci kusmak Kur'an ilmine ve hayırlı söze, süt kusmak İslam ölçülerinin dışına çıkmaya, hastanın çok miktarda kusması onun vefatına, Kustuğunu yemek yaptığı hayırdan vazgeçmeye, İnsana irkinti vermeyen, hoş ve güzel şeyler kustuğunu görmek huyu ve siması güzel olan evlada delalet eder.

Eğer kusuntunun tadı iyi ve kolayca kusarsa, o kimsenin tövbe etmesine ve sapıklıktan kendi isteğiyle dönmesine yorumlanır.

Eğer kusuntunun tadı pis ve çetin kusarsa, o kimsenin bulunduğu kötü ve güç durumdan kurtulması güçlükle mümkün olur.

Kusmak, rüya sahibinin haksız almış olduğu bir şeyi sahibine vermesine işarettir. Bu hal ise, tövbe ve pişmanlıktır.

Eğer kan kusarsa, o kimse günah işlemekten vazgeçer veya haram bir mal kazandığına pişman olur, yanında olan emaneti sahibine verir.

Eğer sırf şarap içse ye onu kussa o kimse haram bir malı elde eder ve onu sahibine vererek bundan tövbe eder.

Oruç olan bir kimse, rüyada kustuğunu ve onu yaladığını gören kimse borcunu ödemeye kudreti olduğu halde onu ödemediğine ve bundan dolayı günahkâr olduğuna işarettir.

Leğen içine kustuğunu gören kimse günahlarından tövbe eder ve hanimi ondan haram bir mala nail olur. .

Ağız dolusu acı safra kustuğunu gören kimse, bir cezadan dolayı günah işlemekten beri durur. Balgam kusacak olsa, kendi isteği ile günah işlemekten döner. Yemek kustuğunu gören kimse, bir adama bir şey bağışlar.

Bir kimse yemek veya kan ya da balgam kustuğunu görse, hayır ve servete kavuşur.

Fazla kan kustuğunu görmek, fakir için mala, bir çocuğun dünyaya gelmesine veya akrabalarından gurbette bulunan bir kimsenin yolculuktan geri dönmesine işarettir.

Hasta olan bir kimse yılan kussa, o hasta ölür. Eğer rüyayı gören hasta değilse, düşmanından ayrılır.

Genelde iyi sayılmaz. Kişinin konuştukları veya sağlığının bozulması yüzünden sıkılacağına işaret eder.