Rüyada Kuyu görmek

Rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya işarettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir adam için kuyu kazdığını görse o adama hile eder. Kuyu kazan kimse kuyuya kendisinin girdiğini görse başkasına yapacağı hile kendisine döner.

Kuyudan su çekilmesi, bir erkek için, yaptığı kötü bir iş nedeniyle uyarılacağına; orta yaşta bir erkekse, yeni bir işe girişeceğine yorumlanır. Eğer bu rüyayı genç bir görürse gören kadına teklif yapılacağına; evli kadın ise, tehlikeli bir olayla karşılaşacağına yorulur.

Bir kimse rüyada kuyuya girdiğini ve oradan gökyüzünü görmediğini görse o kimseye hırsızlar gelir ve eşyalarını çalarlar.

Bir kimse, namaz için kuyudan abdest aldığını görse eşyasını alan hırsıza galip gelir ve ondan intikamını alır yahut kendisinden çalınan eşyaların hemen bedelini almaya kavuşur. Ve gönlü ferahlığa kavuşur.

Bu rüyada eğer kuyu ve abdest bulunduysa abdestten dolayı yorum kuyudan daha kuvvetlidir. Kuyuda yıkanmanın yorumu da böyledir.

Cafer'i Sadik'a göre; rüyada kuyu görmek beş şekilde tabir olunur: Evlenme, alim, büyük bir kimse, ölüm, hile.

Ebu Sait El-Vaiz'e göre; kuyu görmek, erkek için mal ve hayırlı bir es, kadın için iyi ahlak sahibi bir koca, kuyunun suyu mal ile yorumlanır.

Kuyunun dibine düştüğünü gören ölür. Kirmani'ye göre; rüyasında kuyu suyu içtiğini gören hasta olur. Kuyuya indiğini gören, tutuklanır veya öldürülür. Eğer bir gemide bulunuyorsa suya düşer, eğer karada yolculuk yapıyorsa yolu kesilir. Kuyudan çıktığını gören, Allah (CC). tarafından feraha çıkar ve hasta ise iyileşir, tutuklu ise kurtulur.

Abdulgani Nablusi'ye göre; rüyada su kuyusu görmek, rüya sahibi erkek ise güler yüzlü ve tatlı sözlü bir es, kadın ise, böyle bir koca, mal, bilgi, evlenme, hapishane, hile ile tabir olunur.

Eğer bu rüya, sahibinin üzerinde borç varsa Allahü Teâlâ (C.C.) ona borcunu ödemeyi nasip eder. Günahkâr ise tövbesini kabul eder. Eğer hapis ise, Allahü Teâlâ (C.C.) onu hapislikten kurtarır.

bazen da rüyayı gören ile ailesi arasında hayırsızlık ve kıskançlık meydana gelmesi ile rüya sahibi mağdur olur, sonra onlar üzerine galip olup intikam alır. bazen da sonradan kurtulacağı bir ithamla karşılaşır.

Kuyu çıkrığı görmek, din ve dünya işlerinde insanlara yardım eden çok faydalı olan bir mümine yorumlanır.

Rüyada abdest alması için çıkrıkla kuyudan su çektiğini gören kimse Allah'ın dinine yapışan bir müminden yardım talep eder. '

Abdestini tamamladığını gören kimsenin abdesti, borçtan, hastalıktan ve üzüntüden kurtulmasına kifayet eder.

Çok şekilde yorumlanır. zahmetli durumdur ve kuyunun dibi aydınlıksa iyidir. Mezkûr kuyuyu görmek, yolculuğa da işarettir.