Rüyada Maymun görmek

Rüyada maymun görmek, zeki ve kurnaz bir kimsenin sizi aldatmak için fırsat kollamakta olduğuna delalet eder.

Mağlup düşmana, hilekâr ve sihirbaza, her türlü ayıbı bulunan adama, zulme ve haddi aşmaya, isyan ve bununla birlikte gelecek gazaba, büyük günah işleyerek elindeki nimetleri yitirmiş adama delalettir.

Maymun bazen yahudiye yahut Yahudi tıynetinde olan kimseye işaret eder

Bir maymun satın aldığınızı görmek, bir dostunuzun bir muzipliği ile karşılaşacağınıza yorumlanır.

Maymunla kavga etmek hastalanmaya, ona galip gelmek hastalıktan iyileşmeye, Maymunla cinsi münasebette bulunmak günah işlemeye işaret eder.

Maymunun yanından uzaklaşıp gitmesi düşmana galip gelmeye, Maymunun ısırması bir kimseyle aralarına husumet girmesine, Maymuna binmek düşmanı kahretmeye yorumlanır.

Maymunu omzuna yahut kucağına almak şerre, hile ve hırsızlık yapmaya, İri cüsseli büyük maymun kendini halka sevdirmeye, çıkar için halka yaltaklık etmeye; yanılma yahut unutmaya, Maymuna dönüştüğünü görmek günah işlemeye, zina yapmaya; Maymun oynatıcısı hilebaza, şerli oyunlara delalet eder.

Maymun eti yediğinizi görmek, geçim sıkıntısı içinde bunalarak hayattan bezeceğinize işarettir.

Maymun yavrusu görmesi, sihirbazlıktan gelir temin edeceğine; maymunu omzuna alması, onun bir evden mal çalarak çıkmasına işarettir.

Aklına estiğini yapan, sinsi, geveze, sevimli, güvenilmeyecek bir ahbaptır.

Rüyada maymuncuyu görmek oyunla meşgul olan kimseyi görmek maymuncuyu görmeye delalet ettiği gibi taaccüp edilecek serlere ve oyunlara delalet eder.