Rüyada Meyve görmek

Rüyada meyve görmek; mevsiminde ise iyiye yorumlanır. Mevsim haricinde görülmüş meyveler hafif keder ve sıkıntıya işaret sayılır.

Rüyada ağaçlardan yeni koparılmış meyveler görmek, çok hassas bir kalbe malik bulunduğunuzu işaretler ki, devamlı olarak aşk ve his âlemlerinde yaşayarak hayatta esaslı bir iş sahibi olamayacağınıza ve para kazanamayacağınıza delil sayılır.

Yoksul için zenginliğe, zengin için çok mala, bekâr için evlenmeye, hanıma, çocuklara, aile bireylerine, emlake, hastalıklardan şifa bulmaya, sevinç ve neşeye, yararlı işlere, ilme, nakit paraya yorumlanır.

Ne zaman görülürse görülsün meyve rızka, hayır ve iyiliğe, Mevsimi dışında meyve yemek kaçırdığı bir şeyi elde etmeye, güç olanı başarmaya delalet eder.

Türü bilinmeyen meyve, yetiştiği ülkeye ve oradaki işe, ağaçtan, kendi meyvesi olmayan meyveyi toplamak mesela armut ağacından elma toplamak helal olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen bir iş yapmaya yorumlanır.

Ağacın kökünden meyve toplamak saygın ve hürmet edilmeye değer bir kimseye düşmanlık yapmaya, Ağaçtan çeşitli meyveler toplamak makam ve derecelere, birçok ilmi müştereken öğrenmeye işaret eder.

Oturduğu yerden meyve devşirilmek zahmetsizce meydana gelecek rızka, Kış mevsimi meyveli ağaç görmek ve buna hayret etmek, zengin sandığı bir kimsenin çaresiz olduğunu görerek düş kırıklığına uğramaya; buna rağmen bu ağaçtan meyve toplanmak, o kimseden bir şeye nail olmaya işaret eder.

Dağlarda bulunan sahipsiz ağaçlar ve onların meyveleri, kimsenin minneti olmaksızın Allah Teâlâ’dan gelecek hibe ve ihsana, ilim ve rızka delalet eder.

Rüyada meyve ağacı görmek, herkes için iyi bir iş yapacağını, bu sayede servet ve itibarının yükseleceğini gösterir. Meyve yemek özellikle elma yemek pek de iyi bir rüya olarak yorumlanmaz.

Rüyada meyve görmek, din ve mal ile yorumlanır. Sarı renkli meyveler, ayva, turunç, portakal ve muzdan başkası hastalığa delalet eder.

Tatlı meyveler helaldir. Eksi, ham ve yenirken ağzı büzen meyveler haram mala ve hastalığa işarettir. Meyve yorumunda dikkate alınacak hususlardan biri de mevsimdir. Danyal Aleyhisselâmı göre; mevsiminde rüyada görülen meyveler helal mala ve menfaate, diğer vakitlerde görülen meyveler ise hayra ve iyiliğe delalet eden bir tarafı olmadıkları için, noksan mala ve fukaralığa işarettir.

Taze ve yas meyve din kuvvetiyle ve mal çokluğa ile tabir edilir. Yaza mahsus bir meyveyi kisin yediğini rüyada görmek hastalığa delildir.

Çekirdekli meyve, kendisinde şüphe yahut kefalet bulunan veya zekâtı çıkmamış az bir rızka işarettir. Çekirdeksiz meyve islerin kolaylığına ve kendisine şüphe karışmamış helal rızka işarettir.

Bir yerde toplu olarak görülen meyveler, ülfet ve topluluğa, dağınık meyveler de bunun aksine işarettir. Tanınmayan her meyve yetiştiği memlekete veya oradaki ise işarettir

Bir kimse yetişebildiği bir ağaçtan meyvesinden başka bir meyve topladığını görse, bir dostuna damat olmaya veya kendisinden çok hayır ve sevinç göreceği bir ortama işarettir,

Ağaçta olgunlaşmış meyve görmek bolluğun ve bereketin simgesidir. Yeşil ve olgunlaşmamış meyve, birtakım kararlar alırken acele davranmamanız gerektiğine işaret eder. Meyve yemek, mutluluğun simgesidir.