Rüyada Muhammed Mustafa (sav) efendimizi görmek görmek

Rüyada Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'i görmek, büyük bir mutluluktur.

Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde Her kim beni rüyasında görürse, muhakkak o beni gerçek olarak görmüştür.

Çünkü şeytan rüyada dahi Resulü Ekrem efendimizin suretine giremez. Bu yüzden peygamberimizi rüyasında görenin rüyası haktır.

Peygamber Efendimizle bir sofrada oturup yemek yediğini görmek cennet taamından nasip alacağına ve dünya nimetlerinin de çoğalacağına; şefaatine nail olacağına delalet eder.

Rüyada Büyük Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vessellem Efendimizi görmek, iki cihanda aziz olacağınıza, her ne işe teşebbüs ederseniz

Hepsinden başarılı neticeler elde edeceğinize ve bütün üzüntü ve kederden kurtulacağınıza delalettir.

Rüyada Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'i görmek, eğer gurbette iseniz salimen memleketinize döneceğinize, size fenalık etmek isteyen düşmanlarınız varsa kahrolacaklarına,

Fakir iseniz durumunuzun düzeleceğine, hasta iseniz şifa bulacağınıza delildir.

Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin kendisine kızdığını veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttiğini görse, o kimsenin dinde ihdas ve icat edeceği bir bid'ata işarettir. Hz, Peygamberi öptüğünü gören kimse, Hz. Peygamberden rivayet edilen şeyde sebat etsin. Hz. Peygamberin herhangi bir yerde vefat ettiğini gören kimse orada vefat eder.

Peygamberleri veya onlardan birini, görmek on bir vech ile tabir olunur:

1)Rahmet,

2)Nimet,

3)İzzet,

4)Ulüvvi kadr,

5)Devlet,

6)Zafer,

7)Saadet,

8)Riyaset,

9)İslam da kuvvet,

10)Dünya ve ahrette hayır,

11)Refah ve rahat.

Allah Resulünü görmek; imanın kuvvetine, dinde salaha, sünnete tabi olmaya ve büyük nimete delalet eder.