Rüyada Su görmek

Rüyada su görmek, hoş bir hayata, güzel rızka, iyiliksever insana, sadık dosta, büyüklere yaklaşmaya, din güzelliğine yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi, iyiliğe, saadete, toplu mala ve ganimete, zenginliğe, fazla hayra ve bekârsa evlenmeye yorumlanır.

Eğer suyu kendi evinin bacası üzerinde görse, o kimseye çabucak bir keder veya sultan tarafından devamlı bir bela isabet eder.

Suyu çok temiz görmesi, fiyatların ve rızıkların ucuzluk ve bolluğuna ve adaletin yayılmasına, . Temiz bir suya atlamak çabuk bir sevince yorumlanır.

Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi, çocuğa, suyu içtiğini gören kimse, çocuk ve hanımından hayra erişeceğine yorumlanır.

Kadeh içinde bulunan safı Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise, ana karnındaki çocuktur.

Sıcak su içtiğini gören kimseye, şiddetli bir üzüntü isabet eder.

Tuzlu ve bulanık olarak deniz suyu içtiğini görmek yönetimden gelecek üzüntüye işrettir.

Suyu emmek, geçim bakımından zorluk çekmeye; sudan içilirse, maddi yönden rahat bir yıla gireceğine, bulanık suyun bir yere akması veya içilmesi, hastalanılmasına işarettir.

Bir kimsenin rüyada suyu uyanıkken içtiğinden daha fazla içtiğini görmesi, bir kadehten su içtiğini ve doymadığını görmesi, o kimsenin hanımının kendisinden kaçmasına işarettir

Bir kimse susadığını ve su içtiğini görse, o kimsenin ekini hayat bulur ve kalbi hidayette olur.

Bekâr olan bir kimse, bardak veya kâseden su içtiğini görse, evlenir.

Rüyada su görmek; mala, pınardan tatlı su içmek; murada ermeye, mutlu bir şekilde hayatını sürdürmeye, suyun içine girmek; bütün korku ve sıkıntılardan kurtulmaya, acı su içmek; evlenmeye, acı su ile yıkanmak; eşinden boşanmaya, kirli ve bulanık su; hastalanmaya, bu suyu içtiğini görmek; öleceğine işarettir.

Su istediğini gören kimse, insanlar arasında yalan söylemek suretiyle, dedikoduculuk yapar.

Evinde su görmek mutluluğa, toplu mala yahut evlenmeye, Su istediğini görmek hastalıktan kurtulmaya ya da dedikoduculuğa ve yalancılığa, Tuzlu su geçimde karşılaşılan güçlüklere, Su üzerinde yürümek bir tehlikeye düşmeye, eğer sudan çıkarsa ihtiyaçlarının hepsi yerine olur.

Su ile yıkanmak borcu ödemeye, tövbe etmeye; soğuk su ile gusletmek de hayır ve kurtuluşa, Karanlıkta, dalgalı bir suyun üzerinde çırpındığını görmek küfre ve münafıklığa, Dalgalı suda rahat yüzdüğünü görmek manevi ve maddi ilerlemeye, Elbisesinin su ile ıslanması yolculukta bir yerde gecelemeye yahut istediği şeyden men edilmeye, Bekârın bardak yahut kâseden su içmesi evlenmesine, Ağaç ve bitkiden damlatılan özsu Salihlerin çocuklarına, ilmin ve hikmetin hasına, şifa ve ilme, sevinç ve mutluluğa, Elindeki kapla su döken kimseyi görmek güzel Kuran okumaya,

Akıntısı olmayan su, hapse yorumlanır. Acı su, acı bir geçime yorumlanır.

Tuzlu su, geçimde sıkıntılıdır. Bulanık ve kokmuş su, haram maldır. Sarı su, hastalıktır.

Bulanık suyun rüya sahibinin herhangi bir yerine akması veya bir insanın onu içmesi, içen ve rüyayı gören kimse için; eğer bütün insanlar içmişlerse onların hepsi için, hastalığa yakalanmalarına yorumlanır.

Bazı tabirciler bulanik su, zalim bir hükümdardır, dediler. Rüyada bulanık suda guslettiğini ve ondan çıktığını gören kimse, sıkıntı içinde ise kurtulur, hasta ise Allah (C.C.)şifa bahseder, eğer hapis ise, kurtulur.

Rüyada kuyudan siyah su çıkarılması rüya sahibinin evleneceği hayırsız bir kadına yorumlanır.

Bir kuyudan su çıkardığını kırba veya testi gibi şeylere su boşalttığını gören kimse, bir kadınla nikâhlanır,

Rüyada bir kuyudan su çıkardığını gören kimse, hilekârlıkla mal elde eder.

Deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, takva ve hikmete yorumlanan sözü de varsa imanının kuvvetli olmasına yorumlanır. Eğer bu gibi sözler söylemiyorsa, o kimsenin şek ve şüphe ettiği bir şeyde yakın getirmesine yorumlanır. Bazı yorumcular bu rüyanın sahibi, yolun tehlikeli olmasıyla beraber Allah (C.C)'a tevekkül ederek yola çıkar, dediler.

Rüyada derin bir suya düşüp içine daldığını ve derinliğine kavuşamadığını gören kimse, çokça dünyalığa erişir ve bununla zengin olur. Çünkü dünya derin bir denizdir. Bazı tabirciler de, o kimse büyük bir adamın hizmetinde bulunur, dediler

Rüyada safi ve berrak bir suya baktığını ve orada yüzünü güzel bir şekilde gördüğünü gören kimse, ailesi, komsusu ve dostları hakkında iyilik eder. Safi bir suya sahip olduğunu görse, çok hayra erişir.

Kaba içerisine su döktüğünü gören kimse, bir kadına nafaka verir. Eğer suyu kendisiyle istifade edilmeyen bir yere dökerse, döktüğü suyun miktarınca mal zayi eder.

Bazen su, bekâr erkek için, hanıma, bekâr kız için de kocaya işarettir. Eğer suyu helal bir kabdan içerse nikâh sahih olur. Eğer haram bir kabdan içerse nikâh bozulur.

Bir kimse rüyada bir şehir veya bir köye suyun fazlaca geldiğini ve haddini tecavüz ederek evlere girdiğini ve hane halkının boğulacak bir duruma geldiğini görse, o şehir ve köyde fitne ve ihtilaf meydana gelir ve şerli kimseler helak olur.

Tatlı su, helal rızka kalbe ve ilmin güzelliğine ve ölüme yaklaşan bir hasta için yeniden hayata yorumlanır.

Bazen su, bekâr erkek için, hanıma, bekâr kız için de kocaya yorumlanır.

Rüyada bostan ve tarla sulamak, rüya sahibinin hanımıyla cinsi münasebette bulunmasına yorumlanır.