Rüyada Süt görmek

Rüyada süt görmek, İslam fıtratına ve bu yaratılışa uygun davranmaya, zahmetsizce kazanılan dünyalığa yorumlanır.

Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Yoğurt olmuş süt, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram maldır.

Erkek yahut kadının memesinde süt olduğunu görmesi mal biriktirmeye; iki memeden de süt akması talihin açılmasına. İnsan sütü bazen hapse, emen ve emziren için sıkıntıya. Bir kadını emmek mal ve kazanca; hastanın bir kadını emmesi şifa bulmaya.

Rüyada iki memesinden süt aktığını görse, dünya o kimseye yönelir ve talihi açılır.

İnsan sütü, hapis, emziren ve emen kimse için de sıkıntıdır.

Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi terbiye edeceğine yorumlanır. Bazı yorumcular rüyada bir kadının sütünü emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder dediler.

Süt sağmak, hiledir.

Danyal Aleyhisselama göre; süt, taze ve tatlı olursa malın çokluğuna ve dindarlığa, eksi ve bozuk olursa noksanına delalet, eder. Sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini gören, helal mala ve rızka nail olur. Bir kadının bir erkek üzerine süt dökmesi o adamın tutuklanacağına delalet eder.

Süt, içen kimse için helal mal ilim ve hikmettir. Rüyada süt içmek, çok hayırlıdır. Sağılmış süt, mülk ve maldır.

Rüyada bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini gören kimse, fakir ise zengin olur.

Rüyada koyun sütü içtiğini gören kimse hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa erişir.

Beygir sütü içtiğini görmek, hayra ve büyüklere yaklaşmaya; katır sütü içmek işlerinde zorluğa; deve sütü içmek, büyük kişilerin menfaat geleceğine; ceylan sütü içmek, rızık bolluğuna; keçi sütü içmek, karısından gelecek mala; kaplan sütü içmek, düşmana galebeye; fil sütü içmek, haram mala; manda sütü içmek, rızık bolluğuna ve mal çokluğuna; merkep sütü içmek, hastalığa ve iyileşmeye; ayı sütü içmek zarara, korkuya ve hüzne; tavşan sütü içmek, alçak bir kadından biraz hayır gelmesine; domuz sütü içmek, akıl noksanlığına ve ahmaklığa; bir rivayete göre haram mala veya musibete; tilki sütü içmek hileye delalet eder.

Süt dökmek, yakın bir arkadaşınızın yüzünden zarara uğrayacağınızı bu duruma çok üzüleceğinizi belirtir.