Rüyada Yün görmek

Rüyada yapağı halinde yün görmek, hiç şüphesiz helal olan mal ile tabir olunur

Rüyada siyah renkli yün görmek bugünlerde keder ve üzüntülerinizin artacağına ve gönlünüzün daralacağına yorumlanır.

Beyaz renkli yün görmek, istikbalde çok mutlu ve refahlı günler göreceğinize, yünden yapılmış kumaş görmek, sadık ve vefalı bir eşle hayatınızı birleştirerek pek mesut günler geçireceğinize ve nur topu gibi çocuklarınız olacağına işaret eder

Bazen de yün, gümüşe işarettir.

Rüyada yün üzerinde uyuduğunu gören kimse, hanimi tarafından çok servete kavuşur.

Rüyada birkaç yük deve yününe rastladığını gören kimse, büyük bir mala kavuşur. Rüyada yün giymiş bir kimseyi gören adam, kıymetli ve çok mal elde eder.

Rüyada yünün yanması dinin bozulmasına ve servetin elden gitmesine işarettir.

Âlim bir kimse rüyada yünden elbise giydiğini görse, züht ve takva ile amel eder. Halkı züht ve takvaya davet ve insandan ahret için amel etmeye teşvik eder.

Rüyada görülen yün, kederden kurtulmaya işarettir. Ancak yün, sert, kalın ve giyene yakışmıyorsa, fakirlik ve zillete işarettir

Bir yatağa yün doldurduğunuzu görmek, kısmetleriniz açılarak kısa zamanda evleneceğinize işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada deve yünü görmek fayda, rızık, elbise, miras veya miras olmayan mala ya da gasb edilmis mallara işarettir. Deve yünü, helal maldır.