Rüyada Fare Görmek

Rüyada görülen fare, fesatçı bir kadına işaret eder
Çok fare, rızka yorumlanır. Rüyada evinde farelerin oynaştığım gören kimsenin rızkı çok olur. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.
Bir fareyi avladığını gören kimse, bir kadına hile eder veya onunla bir yerde yatar.
Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir.
Beyaz ve siyah fareler, gündüz ve geceye yorumlanır. Bir kimse gündüz uykusunda fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna yorumlanır.
Bir kimsenin fareyi, kendi elbisesini kestiğini görse, o kimsenin geçmiş ömrünü haber vermesine yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza yorumlanır. Bundan dolayı rüya sahibinin uyanık bulunması gerekir.

Bir kimse rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına yorumlanır.
Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse o yerde nimet ve bereket az olur.

Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder. Bazı tabirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler.
Fareye ok veya taş attığım gören kimse, kötü bir kadının gıybetini yapar veya kötü bir şey hakkında onunla muhabbette bulunur.
Bir kimse rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına işaret eder.
Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz. Fare rüyaları sağlıkla ilgilidir. Ayrıca işte başarısızlık, zarar vb de işarettir.
Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır. Evine fare girdiğini gören zarara uğrar.