Rüyada Hindistan ceviz Görmek

Rüyada Hindistan cevizi görmek: Hayatınızı faydasız işler peşinde koşarak beyhude yere harcamakta olduğunuza delildir.
Rüyada Hindistan cevizi görmek, batıl ilimlerle uğrasan bir adamla tabir olunur. Hindistan cevizi yediğini gören, batıl ilmi tasdik eder.
Bir rivayete göre, Hindistan cevizi kalbi kati, kaba bir adamla veya Hintli bir kadınla tabir olunur.
Ibn-i Kesire göre: rüyada Hindistan cevizi görmek, bir müneccim tarafından gelecek hayra delalet eder.
Bir rivayete göre de Hindistan cevizi iri yarı bir hizmetçiye işarettir.
,Rüyada Hindistan cevizi yediğini görmek rüya sahibinin dininin kuvvetine ve dualarının Cenabı Hak (C.C.) Hazretleri tarafından kabul edildiğine delalet eder.
Hindistan cevizi yediğini, fakat bundan hiç kimseye vermediğini görmek, bilgi sahibi olduğuna, fakat bilgisinden kimseyi faydalandırmadığına işarettir.