Rüyada Mabet Görmek

Rüyada herhangi bir mabet görmek, arzu ve emellerinizi kısa zamanda gerçekleştireceğinize yorulur.
Bir dine mensup olanın kendi dinine ait mabedi görmesi hayra delalet eder.
Bir mabedi yanarken veya yıkılırken görmek, keder ve endişelerinizin artacağına delildir.
Rüyada mabet görmek, iyi bir amel işlemeye ve hayır ve hasenat yapmaya işarettir.