Çocuklar ve Rüyalar

Virginia Üniversitesi‘nde yapılan bir araştırmada; hayvanların, çocukların rüyalarında yetişkinlerin rüyalarına göre daha belirgin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nosyon çocukların hayvanlara karşı olan ilgisinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca çocukların rüyalarında aslan, yılan, timsah ve kurt gibi korkutucu hayvanlar, korkutucu olmayan koyun, kelebek ve kuş gibi hayvanlardan daha fazla yer alıyor. Çocuklar kendi istek ve korkularını hayvanları kullanarak sembolize ediyorlar.

Çocukların aynı zamanda yetişkinlere oranla saldırganlık hakkında daha fazla rüya gördüğü tespit edilmiş. Şaşırtıcı ama çocuklar yetişkinlere oranla saldırgan eylemler hakkında neredeyse iki kat daha sık rüya görüyorlar. Bu da çocukların hala uygar bir toplumda yaşamak için kendi dürtülerini kontrol etmeye çalışıyor olmaları fikrinden kaynaklanıyor olabilir. Onlar kendi dürtülerini kontrol altında tutmaya çalışıyorlar.

İlginçtir, araştırmalar kızların rüyalarının erkek çocuklara göre daha uzun olduğunu gösteriyor. Kızların rüyaları daha fazla insan ve giyimle ilgili unsurlar içerirken erkeklerin ki daha çok nesne ve araç içeriyor.

Çocuk kabusları genellikle ebeveynleri tarafından cezalandırılmalarındankaynaklanıyor, bir çocuk hastaysa veya çocuğun ev hayatında kargaşa varsa kabus görme oranları artıyor.