Rüyaların En Can Alıcı ve Gerçekçi Noktaları

 1. Hayatınızın üçte biri uyumakla geçer.
 2. Ortalama insan yaşamı göz önüne alındığında, hayatınızın toplamda altı yıllık zaman zarfında rüya görürsünüz. Bu da hayatınızın en azından 2,100 gününü başka bir dünyada (rüya aleminde) geçirdiğiniz anlamına gelir.
 3. Rüyaların geçmişi insanlığın ortaya çıkışına kadar uzanmaktadır. Roma çağına baktığımızda, çok derin ve önemli rüyalar Roma senatosuna sunulmuş ve bu rüyalar senatoda analiz edilip yorumlanmıştır.
 4. İstisnasız herkes rüya görür. Görülen rüyaları hatırlayamamak, rüya görmediğimizin göstergesi değildir.
 5. Rüya görmek insan sağlığı için gerekli ve kaçınılmaz bir aktivitedir. Rüya görmeyen insanlarda bir takım protein eksiklikleri ya da kişisel bozukluklar olması mümkündür.
 6. Ortalama olarak, her gece bir ya da iki saat farklı yerlerde, değişik biçimlerde rüyalar görürüz. Bazı insanlarda bu oran dört ile yedi saat arasında değişebilir.
 7. Kör insanlar rüya görebilir. Rüyaları çok belirgin şekiller ya da nesneler içermese de kör insanlar rüya görürler. Gördükleri rüyalar doğuştan kör doğma ya da sonradan yaşanan körlük durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak belirgin nesneler görmek rüyayı inşa eden tek ölçüt değildir. Rüya esnasında yaşanan duyma, dokunma ve koku alma duyusu da görebilme duyusu kadar önemlidir ve kör bireylerin rüyaları bu duyular üzerine kurulmuştur.
 8. Rüyanın bitişinden yalnızca beş dakika sonra görülen rüyanın yarısı unutulmuş olur. On dakika sonrasında ise insan beyni rüyanın yalnızca yüzde onunu hatırlar.
 9. Erkekler rüyalarında genellikle kendileri ile ilgili ya da erkeksi konuları görürken, kadınlar rüyalarında hem kadınsı hem de erkeksi ögeleri barındıran konular görürler.
 10. Yapılan araştırmalara göre, insanın beyin dalgaları ve fonksiyonları uyanık halinden ziyade rüya anındayken daha aktiftir.
 11. Rüya gören bireyler REM uykusundan(rüya görmenin gerçekleştiği en derin faz) uyandıkları takdirde sabah uyanan insanlara nazaran gördükleri rüyaları oldukça düzgün ve canlı bir şekilde hatırlayacaklardır.
 12. Yapılan araştırmalara göre, REM uykusu esnasında erkeklerin rüyalarında cinsel dürtüler(ereksiyon) gördüklerini, kadınların ise regl döngülerini gördüklerini saptamışlardır. Bu tarz ‘ıslak rüyalar’ cinsel rüyaların etkisiyle de oluşabilir.
 13. Sigarayı bırakma evresinde olan insanlar daha gergin ve etkili rüyalar görmektedirler.
 14. Yeni doğmuş bebekler rüyalarında kendilerini göremezler, rüyaları genellikle dış dünyadaki objelerden meydana gelmiştir. Ancak, üç ya da dört yaşından sonra rüyalarında kendileri ile ilgili şeyler görmeye başlarlar.
 15. Uykunuz esnasında horluyorsanız rüya göremezsiniz.
 16. Kabus görme durumu genellikle çocuk yaşlarda sık görülür. Özellikle üç ve sekiz yaş arası çocuklar kabus görmeye meyillidirler.
 17. Yapılan bir ankette, Türklerin %63’ü rüyalarında ‘Deja Vu’ yaşamaktadırlar. Bu oran kadınlarda daha sık görülmektedir.
 18. Yetişkinlerin yaklaşık %3 ünde uyku apnesi rahatsızlığına rastlanmaktadır. Bu hastalık bireyde yorgunluğa ve verimsizliğe neden olmaktadır.
 19. Yapılan araştırmalara göre, rüyalarınızdaki temel mekanı eviniz oluşturur.
 20. REM uykusu sırasında erkeklerde görülen ereksiyon durumu, rüyanın cinsel bir içeriği olmasa da ortaya çıkabilir, bu normal ve biyolojik bir durumdur.