Rüyada Açlık Çekmek

Rüyada açlık çekmek, maddi konularda kazanç sağlayacağını belirtir. Bir çocuğu, dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak hayırlı bir iş yaparak, manevi kazanç sağlayacağını belirtir.

Rüyada açlık çektiğinizi gördüyseniz, ailenizde birtakım sorunlar yaşayacağınızın işaretidir ya da kötü bir evlilik hayatına sahip olacağınız anlamına gelir.

Rüyasında acıkan kişinin istek ve beklentileri vardır ve bunlara kavuşması bir hayli güç olacak demektir.

Rüyada hissedilen açlık, korku ve geçim sıkıntısına işaret eder. Açlık, malin gitmesine ve hissedilen açlık miktarınca geçimini temin, sanat ve dünyaya meyil ve rağbetindeki harisliğe işaret eder.

Açlık, kendisinde hayır olmayan kimseye sohbet etmeye ve zayıflığı işaret eder. Zühd ve takva ehli için açlık, oruca işaret eder.

Açlık kitliği ve fakirliğe, bazen de takvaya, zikir ve şükre işaret eder.

Bazıları, rüyada aç olduğunu görene bir hayır isabet eder dediler.

Bazıları da, rüyada hissedilen açlık, tokluktan, susuzluk, suya kanmaktan daha hayırlıdır, dediler.
Rüyada açlık, ihtirasla yorumlanır.

Rüyasında aç olup bir lokantaya girmek istediği halde giremediğini görmek, almak istediği birçok şeyler olduğu halde, parası olmadığı için, alamadığına delalet eder. Aç olup da bir yerde karnini doyurduğunu görmek, dünya nimetlerinden faydalanacağına işarettir. Kendisinin aç bir kişi ile karsılaştığını ve kendisinden yârdim istediğini gören, akrabalarından yoksul bir aileye yârdim eder.

Bazılarına göre; rüyasında karninin aç olduğunu gören günahkârdır.

Cabir’ül Magribî’ye göre; rüyada karni aç olup iyi bir yemekten iştahla yediğini gören, tövbe etmelidir.

Eğer yediği yemek iyi değilse tövbesinin kabul edilmediğine delalet eder. Bu tövbeye devam etmelidir. Bazılarına göre de rüyada aç olduğunu görmek, hırsa ve gözünün doymadığına, yani aç gözlülüğe delalet eder.

Cafer’i Sadik’a göre; açlık rüyası dört şekilde yorumlanır hayır, hırs, günah ve tamah. Karninin aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını gören, hırs ve tamahından dolayı, hayra eremez.
Bazı tabircilere göre ise Rüyada hissedilen açlık, kocasından ayrıldığına matem tutup ziynetini terk eden kadının elbisesine, korku ve küfre ve geçim sıkıntısına delalet eder. Kendisinin uzun uzadıya acıktığını görse, o kimse fakirlikten sonra nimete nail olur ve acıktığı miktarca mala sahip olur.

Açlık, kendisinde hayır olmayan kimseyle sohbet etmeye ve zayıflığa delalet eder. Zühd ve takva ehli için açlık, oruca delalet eder.

Rüyasında acıktığını gören kimsenin türlü istek ve beklentileri vardır. Fakat bunlara kavuşması da hayli güçtür. Açlığı bastırmakta kısa süreli gönül macerası olarak yorumlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir