Rüyada Adem peygamber Görmek

Rüyada Âdem Aleyhisselâmı görmek, uzun sürecek bir keder ve endişeden sonra büyük sevinçlerle karşılaşacağınıza işaret sayıldığı gibi, çok çocuk sahibi olacağınıza ve hacca gideceğinize de yorumlanır.
Âdem Aleyhisselâm’ın danışmanı olduğunuzu görmek, mesleğinizde ve şayet ilim tahsil ediyorsanız bu vadide büyük şöhret ve isim yapacağınıza delildir.
Bazı tabircilere göre, rüyada Âdem Aleyhisselâmı görmek, uzak diyarlara bir seyahat yapacağınıza veya kız evlâdınızdan yüzünüz gülmeyip erkek çocuklarınızdan hem hayır göreceğinize ve hem de büyük şereflere nail olacağınıza işaret sayılmaktadır.
İlk insan ve ilk peygamber olan Âdem Aleyhisselâmı görmek değişik şekillerde tabir edilir. O’nu görmek günah işleyip sonra tövbe etmeye, Bir büyüğüne karşı gelmeye, On’unla konuşmak ilim sahibi olmaya, Düşmanının sözüne kanarak aldanmaya ve zarara uğramaya yorumlanır.

Rüyada Âdem peygamber niyetine kutsal bir kişi görmek, o dönemde olmasını istediği birçok şeyin gerçekleşeceğini belirtir.
Âdem Dünyada ilk rüya gören ve bunu ilk defa yorumlayan olduğu için; tabir ilminde başarılı olmaya, Hacca gitmeye ve dostları ile bir araya gelmeye, uzak yerlere seyahate çıkmaya işaret eder.
Rüyada Âdem peygamber niyetine kutsal bir kişi görmek, o dönemde olmasını istediği birçok şeyin gerçekleşeceğini belirtir.
Bazı tabirciler demiştir ki, Âdem (A.S.)’ i gören düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur olur bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur.

Rüyayı görenin gözleri ağrıyorsa bundan kurtulmasına işaret eder. Kendisinin Hz. Âdem olduğunu veya Hz. Âdem’in arkadaşı olduğunu gören, eğer ehilse devlet adamı olur, eğer âlimse, insanlar ilminden istifade ederler.
Hz. Âdem’in kendisiyle konuştuğunu gören kimse ilim sahibi olur. Rüyada Âdem (A.S.)’i kestiğini gören kimse lidere hıyanet, anne babasına veya öğretmenine asi olur.
Hz. Âdem’in rengini kaçık olarak gören kimse, bir yerden diğer bir yere göç eder sonra yine eski yerine döner. Âdem (A.S.)’i noksan bir halde görenin önemli islerinden birisi noksan kalır. O’nu iyi halde gören kimse ise büyük hayra girer. Bazen Hz. Âdem’i görme rüyası, rüya tabircisi olmaya delalet eder. Çünkü dünyada en evvel rüya gören ve onu da tabir eden o’dur.
İmamı Nablusi Hazretleri Hz. Âdem’i görmek Hacca ve ahbapları ile bir araya gelmeye, bazen de neslin çoğalmasına delalet eder. Yine O’nu görmek, hata ve unutmaya, bazen bu rüya, hileye, doktorlarla iyi geçinmeye, zehir yapmaya, şeytanların hazırladığı rızkı yemeğe ve onların çıkarına konuşmaya delalet eder.
Hz. Âdem’i görmek, kalın elbiseye ve ağlamaya, bazen rüya sahibinin yiyip içeceği şeyler yüzünden şiddet ve hırçınlığa; uzak bir yere yolculuğa çıkmasına ve bu yolculuğun Hz. Âdem’in dünyaya İlk indiği yer olmasına delalet eder.

Âdem (A.S.)’i noksan bir halde görenin büyük islerinden biri noksan kalır. Kazancı veya sanatı tagayyür eder. O’nu iyi halde gören kimse ise büyük hayra erer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir