Rüyada Altın Görmek

Rüyada, bir yerde altın madeni bulmak, bu madende çalışmak yahut ortak olmak veya bir yerde altın para bulmak, altın kaplarda yemek yemek, otuzuna gelmemiş bir erkeğe büyük bir servet yapmak için güzel bir fırsat olacağına, otuzunu geçmiş kimse için bir müddet işlerine, hareketlerine ve sözlerine dikkat etmesine delâlettir.
Rüyada altın ile ilgili herhangi bir şey görmek, maddi, manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin gerçekleşeceği, çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini gösterir.

Ayrıca, altın bilezik veya doğrudan doğruya altın görmek, itibarının giderek artacağına, iki elin birden altın olduğunu görmek, bir felç hastalığının iyileşeceğin yorumlanır.
Altını külçe ettiğini gören kimse şer ve helake uğrar. Bir kimse evinin altından olduğunu görse o eve yangın isabet eder.

İki gözün birden altın olduğunu görmek, verilen bir kararın tamamıyla yerinde olduğuna, (bazı tabirciler iki gözünün altın olduğunu görmek, kör olmaya işarettir dediler) altın ziynet eşyası takınmış görünmek, mal varlığına ve meslekte yükselmeğe işaret eder.
Başka birinden altın almak, ünlü bir kişiden umulmadık derecede maddi ve manevî bir yardım anlamına yorumlanır.
Altın saymak, çok kısa bir hastalığın kolayca atlatılacağına, altın dökmek, bir aşkta kazanca, ancak arkasından vicdan azabına, altın zincir, iyi bir haber alınacağına işaret eder.
Bazı tabirciler altın gam ve kederdir, dediler. Rüyada altın bilezik takmak, rüya sahibinin eline geçecek mirastır.
Kimse rüyada altın külçesine rast geldiğini görse kendisinden bir mal gider.
Altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur.
Bir başkasına altın vermek, şeref, şan, itibar, eli açıklık, bahtı açıklık anlamına gelir.

Bazı tabirciler de Altın görmek, ferahlığa, rızka, Salih amele, üzüntü ve kederin gitmesine, eşe, evlada, ilme, hidayete, altından yapılan süs eşyalarına yahut ziynete, kıymetli elbiselerden baş örtüşü, taç ve bunlara benzer şeylerin altın sırma ile örülmüşleri, kadın, karı-koca veya evlatlardan bu elbiseleri rüyada giyen kimselerin Allah-u Teâlâ Hazretlerine yakınlıklarına, fakat yaldızlanmış şeyi görmek ise dünya ehline yahut ahret ehlinin amellerine benzemeye işaret eder demişlerdir.
Torba ile altın görmek, yeni işlerin ortaya çıkacağına ve daha büyük paralara sahip olunacağına delildir.

Halis altın ve gümüşten olan şey, ihlâsa, saf niyete ve anlaşmaya ve sağlam söze işaret eder.
Altın veya gümüş ile yaldızlanmış olan şey ömrün kısalığına, işlerin alt üst olmasına işaret eder.
Altın hazinesi görmek, rüya görenin istediği kadar çoluk çocuk sahibi ve de mutlu olacağına işaret eder.
Altın ümit, iyi sıfat demektir. Altını başkasının elinde görmek, altını tutan için iyi bir hayata, altın bilezik görmek, itibarınızın artacağına yorumlanır.
Rüyada altın birkaç şekilde yorumlanır. Altın para dedikodu, söylentidir. Bir yerde altınların yığılı olduğunu gören, biriyle ilgili çok gizli bir durumu öğrenir.
Bekâr bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir