Rüyada Arazi Görmek

Danyal Aleyhisselam’a göre: arazi görmek eş ile tabir olunur. Bir arazi satın aldığını gören evlenir. Kendisine ait tarla ve araziyi sattığını gören karisini, kadınsa kocasını boşar.
Arazisinin mahsuldar olduğunu görenin evlatları ve torunları çok olur. Arazisinde bir şey bitmediğini görenin esi kısır olup evladı olmaz.
Ibni Sirin’e göre: kendisini geniş bir sahrada gören yolculuğa çıkar. Yeri kazıp toprağını yediğini gören mal bulur. Kuyu açmak için yeri kazdığını gören mekruh ve hile ile mal elde eder.
Kendisini toprağın yuttuğunu, yere geçtiğini gören, musibete uğrar veya esi yüzünden malından olur. Geniş bir yerden dar bir yere geçtiğini görmek kişinin günah işlediğine delalet eder.
Cabir’ül-Mağribi’ye göre: ayaklarının altında toprakların toplandığını yani azalıp çoğaldığını görenin ömrü sona ermiştir. Toprak altında titrediğini gören korkuya kapılır.
Gözünün gördüğü kadar geniş bir araziye sahip olduğunu görenin, halk önünde itibari artar. Böyle bir arazi satın aldığını gören zengin ve kısır bir kadınla evlenir.
Geniş fakat bilmediği bir araziye malik olduğunu gören, dünyalığa nail olur, demektir yahut yabancı biriyle evlenir veya eline çok mal geçer.
Yerde oturduğunu gören yüksek bir mevkie ulaşır. Yere bir şilte serdiğini gören, eğer hasta ise vefat eder, eğer zengin ise fakirleşir.
Yerden avuç, avuç toprak alarak yediğini gören zengin olur.
Yolda giderken, yolun yaklaşarak kısaldığını görmek hayır değildir. Bu ölüme delalet eder.
Önüne toprak yığıldığını görmek uzun bir ömre işarettir. Ekili bir araziden çıkıp çorak bir araziye girdiğini görmek sünneti terk ettiğine, günaha delalet eder.
Bir yerden çıkıp başka bir yere girdiğini görmek, bir evden başka bir eve taşınacağına delalet eder.
Bir tarladan öteki tarlaya geçerek yürüdüğünü görmek, bir memleketten diğer bir memlekete yolculuk edeceğine işarettir.
Yer üzerine çömelmekte hayır yoktur. Yere büyük abdest bozmak eline mal geçeceğine yorumlanır.
Yere yatıp yuvarlanmak iyi değildir. Yere yatıp da üstüne başına toprak bulaşmak kazançtır.
Yerin yarıldığını ve oradan bir hayvan çıkıp konuştuğunu gören acayip isler yapar ve herkes ondan kaçar.
Bir rivayete göre bu rüya sahibinin eceli yaklaşmıştır. Başka bir rivayete göre de bu adam imanında kuvvetli değildir.
Rüyasında toprağı kazdığını gören hasta ise veya hastası varsa ölür. Bir insani gömmek için bir yeri kazdığını gören, birine bir hile düşünüyor demektir.
Toprakta suyolu kazdığını gören, geçimi için bir ise girer. Bu kazıyı bitirip de suyu akıttığını gören başladığı isinde basarili olur. Bir yere çukur kazdığını gören esinden ayrılır. Bu çukurun kenarında durup içine girmediğini gören esiyle kavga edip sonra barışır.
Bir çukurda olup oradan çıktığını gören hasta ise iyi olur, tutuklu ise kurtulur, sıkıntıda ise genişliğe çıkar. Bir çukurda olup kendisini kurtarmaları için çağırdığı halde yardıma gelmediklerini veya gelip de yardim etmediklerini gören, ölüp mezara girer.
Toprağın kendisi ile konuştuğunu gören çok yasar. Bir dere veya bir ark kazdığını gören halka iyilik etmekle uğraşır. Bir rivayete göre de büyük bir ise girer.
Bir arazi üzerine bir köprü yaptığını gören dininde kuvvetli olur. Bir köprüyü yıktığını gören dinini yıkar. Bazı ilim adamlarına göre köprü yapmak dört şekilde tabir edilmiştir: Büyük makam ve şeref, menfaat elde etmek, din ve dünya, sığınma ve saklanma. Bir tarlayı suladığını gören çok mal elde eder veya evlenir.
Tarlasını su bastığını gören esinden resmen ayrılır. Birçok çukurlarla dolu tarlası olduğu halde o çukurları kapatamadığını gören, kötü bir kadın veya erkekle evlenir. Tarlasının toprağından kerpiç veya tuğla yaptığını gören, helal mal kazanmak için bir iste çalışır.
Abdulgani Nablusi’ye göre: rüyada toprak ve arazi, cinsine ve çeşidine göre tabir olunur. Üzerinden geçilen, sahipsiz ve bos arazi, oradan geçmeleri adet olan tüccar, kervan, katırcı ve deveci gibi adamlara kıyas ile tabir olunur.
Bu arazideki yolların doğru olması, taslık ve engelli olmaması veya bunlarla dolu bunmaması, kıyas edilen adamların kazanç ve islerinin kolaylık ve zorluğuna, dert ve kederlerinin azalıp veya çoğaldığına delalet eder.
Arazi düz, engelleri yoksa iyi; aksine engelleri çok, taslık, yolları eğri büğrü ise iyi değildir. Rüyada toprağın yarıldığını görmek o yerde bereketin olacağına işarettir.
Bir toprağın ve tarlanın büyümüş ve genişlemiş olduğunu görmek, hamile kadının kolayca doğuracağına, tarla sahibinin ekimi kolaylıkla yapacağına, bir tarlanın otsuz ve bos bir halde bulunduğunu görmek, kısır bir kadın veya erkekle evleneceğine işarettir. Bir tarlaya sahip olduğunu gören, eğer bekârsa evlenir. Çocuğu yoksa olur.
Ticaret yapıyorsa biriyle ortak olur yahut bir insana malini emanet eder veya ona sırrını açıklar veya mirasa konar yahut da bir ev satın alır.

Toprağın her hangi bir madene dönüştüğünü görmek evli ise esinin zor doğuracağına, kendisi isini bırakıp başka bir ise gireceğine, yeni isinde çok para kazanacağına, bir maden bulacağına yorumlanır.
Kendisini toprak olmuş olarak görmek halk arasında ün kazanacağına; toprağı arkasına yükleyip ağırlığını hissetmeyen, o toprağın sahibi değilse, bir arazi satın alır.
Toprağın yarılarak içinden genç birinin çıktığını gören, düşman sahibi olur. Çıkan bir ihtiyar ise, berekete; topraktan yarıldığı halde bir şey çıkmadığını görmek beklenmeyen bir olayla karsılaşacağına işarettir.
arılan yerden bir canavar çıktığını görmek, zalim bir adamın zulmüne uğrayacağına, bir aslan veya bir yılan çıktığını görmek o yere Allah (c.c) tarafından bir felaket geleceğine, yeri kazıp çıkan toprağı yediğini görmek hile ile mal elde etmeğe, eliyle toprağı bir yere toplayıp yığdığını görmek mal, mülk ve paraya kavuşmaya işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir