Rüyada Binmek Görmek

At, eşek vs. gibi binmenin mutat olduğu hayvanlara eyer ve semerli olarak, dizgin ve yularlarını tutarak binmek izzet ve saltanata delalettir.
Bu hayvanlara eyer ve semersiz binmek nefse uymaya, Hayvana ters binmek fıtratı – yaratılış maksat ve gereklerini- zorlamamaya, öğüt dinlemeyip kendi bileğini okumaya, ihtiyaç anında insanlara sırtını dönmeye ya da eşine normal olmayan yerden veya Hafızlı iken yaklaşmaya delalet eder.
Koyun gibi evcil ama binit vasıtası olmayan hayvanlara biçmek insanlara zulmetmeye, Aslan, kurt vs. gibi vahşi hayvanların sırtına bindiğini görmek nefsin azgınlığına ve mahiyete, Ehil olmadığı halde ata binmek, onu güzel biniyorsa yüceliğe nefse hâkimiyete, korku ve ürpertiyle ve onu sevk edemeden biniyorsa nefsin isteklerine uymaya yorumlanır.
Ehliyetli ve ehil olanın özel otomobile binmesi izzet, saltanat ve hayra, Ehil olmayanın binmesi eğer kurala uygun olarak ve kaza yapmadan olursa bir arzunun yerine gelmesine aksi halde kedere işaret sayılır.
Mutat olmadığı halde ağır vasıta ve benzerlerine binmek nefse uymaya; meslek gereği biniyorsa kazanç ve hayra yorulur.
Bir kimsenin omzuna binmek zorla olursa ona haksızlık etmeye, kendi rızası ile olursa külfet ve sıkıntısının o kişi tarafından paylaşılmasına, buluta binmek yağmura, Yıldız ve aya binmek izzet ve yüceliğe, Güneşe binmek kahırla beraber iyilik etmeye delalettir.
Meyveli ağacın dalına binmek varlıklı birinden istifade etmeye, meyvesiz ağacın dalına binmek cimri ya da yoksul birine yaklaşmaya, zayıf, ince ağaç dalına binmek çocuk terbiyesinde katı davranmaya işarettir.

Rüyada herhangi bir nakil vasıtasına bindiğinizi görmek, yeni bir is tutacağına; bindiği şeyden aşağı inmek, isinden ayrılacağına, bir arabaya bindiğini görmek, başkalarının yardımı ile birçok faydalar göreceğine işarettir.

Zorla bir adamın boynuna bindiğini gören kimsenin ölümüne işaret eder. Rızası ile bir adamın boynuna binse, o adam o kimsenin külfet ve eziyetine tahammül eder.
Eğer o kimseyi boynundan düşürüp terk etse, o kimsenin istediği isi noksan kalır. Hayvana tersine binse, özür kabul etmemesine. Nasihat dinlememesine, işaret eder.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.