Rüyada Boyunduruk Görmek

Rüyada boyunduruk görmek, işlerinizi, kurnazlık yaparak, başkalarını çalıştırmak suretiyle yürütmek istediğinize ve bu yüzden de bir türlü istikrarlı bir iş kuramadığınıza işaret eder.
Kırk bir boyunduruk görmek, bir patronun emrinde çalışanlar için böyle bir rüya, kendi başlarına bir iş kurmak imkân ve fırsatını bir gün bulacaklarına, boyunduruğa koşulduğunuzu görmek, hürriyetinizi kaybederek başkalarının emri altında çalışmak zorunda kalacağınıza, boyunduruğa koşulmuş hayvanlar görmek, bulunduğunuz iş veya memuriyette bir baş veya şef olarak birçok kimseye emretmek yetkisini elde edeceğinize işarettir.
Koşum hayvanlarına takılan boyunduruğu görmek bolluk ve berekete, Sabit bir işte çalışanlar için bunun devam edeceğine; Yapılarda kullanılan boyunduruk (atkı) insana destek veren kişi ya da dünyalığa; Bir kimsenin yahut bölgenin boyunduruk (tahakküm) altına girdiğini görmek geçici sıkıntıya delalet eder.
Boyunduruk bir çeşit bağdır. Boyundurukla bağlı olan yerinden ayrılamaz. Bu yüzden rüyası sebat ile yorumlanır.
Ebu Sati El-Vaiz’e göre: boyunduruk görmek, rüya sahibinin hayır ve ser içinde bulunduğu iste sebatı ile tabir olunur. Boyunduruk eğer ipten yapılmış ise, din emrinde sebata delalet eder. Eğer kursundan yapılmış ise, rüya sahibi kuvvetsiz, önemsiz bir iste sebat eder. Eğer pirinçten ise, fena bir iste sebatına delildir. Eğer gümüşten ise sebatı evliliktedir. Eğer altından yapılmış ise, elinden çıkan malin geri gelmesini beklediğine işarettir. Eğer odundan ise, kin üzerinde sabit demektir. Eğer iplikten veya bezden ise, sabit ve daim olmayan bir iste sebata yorumlanır.
Danyal Aleyhisselâmı göre: bir kimse bir ayağında bukağı (bağ) görse, gitmek istediği bir yolculuğa çıkamaz. Eğer bukağı iki ayağında da bulunuyorsa yükseleceğine işarettir. Ayağında iki, üç, dört bukağı olduğunu gören, o kadar çocuğa sahip olur. Diğer bir adamla birlikte bukağıya vurulmuş olduğunu gören, büyük bir günaha girer.
Ayaklarında kiremitten yapılmış bir bağ, yani bukağı gören, topraktan faydalanır yahut evlenir. Bukağı bakırdan ise Yahudilerden fayda görür. Gümüşten ise, zengin bir kadınla evlenir, altından ise, yolculuğa veya hastalığa delalet eder.
Kirmanî ‘ye göre: Kendisini bukağılı gören, dininde sebat eder. Eğer hasta veya tutkulu ise, o halde kalması uzar. Eğer yolcu veya gitmek üzere ise geri kalır. Eğer ayağındaki bukağı gümüşten ise bir kadınla evlenip onun esiri olur. Eğer altından ise elinden bir şeyi gider. Eğer sarı pirinçten ise veya kursun ve buna benzer şeylerden ise, ümit ettiğinden ziyade hayır ve menfaat görür. Cafer’i Sadık’a (RA) göre: Kayıt ve bukağı görmek dört şekilde tabir olunur: Küfür, ayrılık, hasislik ve günahtan kaçınma. Yorumda, rüya sahibinin hali dikkate alınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir