Rüyada Davud (a.s.) Görmek

Rüyada Davudi (A.S.)’ı görmek, kudret ve saltanata erişmeye, günahtan tövbe etmeye delâlet eder.

Davudi peygamberi görmek, güzel akıbet ve iyi bir şekilde ölmeye de delâlet eder.
Sanat ve beceriye, kendi elinin emeğini yemeye, Adil yargıca yahut kimseye, Harp araç ve gereçlerine, Salih ameller işleyerek iyilerden olmaya delalet eder.
Rüyada Davudi (A.S.) gören kimse, kuvvet ve otorite sahibi olur ve hatalı bir iste bulunup sonradan pişman olarak takvayı tercih eder.
Bazıları, bir kimse rüyada Davudi (A.S.) görse, o kimse o şehirde adaletli bir devlet adamı yahut faziletli bir başkan yahut insaflı bir hâkim olur, dediler.
Eğer o şehrin başkanı zalim ise Allah (C.C.) onu başkana dönüştürür. Eğer zalim bir hâkimi varsa onun yerine adaletlisini getirir.
Bazen de Davudi (A.S.)’i görmek, kadınlarla imtihan olmaya, kadınlar tarafından meydana gelecek şiddete işarettir.
Bazen de Hz.Davud (A.S.)’i görmek, Kur’an okumaya tespih çekmeye günah ve kötülüklerden temizlenmeye ve Allahü Teâlâ’ya (C.C.) tövbe edip tövbesinin kabul olmasına işarettir.
Bazen, Davudi (A.S.)’i görmek silaha ve demirden yapılmış aletlere işarettir. Rüyayı gören, silah ve demirden alet yapan kimselerden ise, yaptığı şeylerden çok fayda görür ve ondan menfaatlenir.
Hz. Davud’un kendisini mahzun ettiğini ya da korkuttuğunu veya yüzünü ekşittiğini, görürse o kimse Allah’tan (C.C.) korksun ve halini düzeltmeye çalışsın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir