Rüyada Def Görmek

Rüyada def görmek; musibet, üzüntü ve kedere işarettir. Def, kendisiyle beraber olan kimse için şöhrete delâlettir.
Rüyada def görmek, bazen evlenmeye yahut kayıp bir kimsenin geri gelmesiyle de delâlet eder.
Erkek için üzüntüye, kadınların işine fazla karışmaya, kadının def görmesi ve çalması sevince, Kadınların kendi aralarında def çalıp eğlenmeleri düğün, nişan vs. gibi bir merasime, def çalan birini görmek ferah ve sevince delalet eder.
Rüyada def çalındığını ve bunu usulü ile yaptığını gören, adi iyilikle tanınan, fakat aslında kötü olan bir kadınla evlenir.
Ebu Sait El-Vaiz’e göre: Def çalmak, erkekler için şöhret ve-ya musibettir. Kadınlar için hayra delalet eder.
Es-Salimî’ye göre; rüyada def çalındığını gören, üne kavuşur. Yaptığı is hayırlı ise hayırla, hayırsız ise hayırsızlıkla şöhret yapar.
Bir genç erkeğin def çaldığını görmesi, düşmandan haber alacağına; ihtiyar bir adamın def çaldığını görmesi de onun daha çok yasayacağına delalet eder.
Bir kadının çaldığı defin sesini duymak neşe ve feraha, bir genç erkeğin çaldığı defin sesini işitmek ise düşmanın yakında olduğuna işarettir.
Def bir hizmetçinin elinde olursa, o def, o hizmetçinin durumuna göre meydana çıkacak bir hayırdır.
Def, bir erkek ile beraber olursa, o erkeğe yaklaşan kimse şöhret bulur. Rüyada düğünlerde çalınan zurna ve tambur gibi şeyler o evin halkı için musibettir.
Def, bazen evlenmeye, bazen de kaybolmuş bir kimsenin gelmesine işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir