Rüyada Değirmenci Görmek

Rüyada değirmenci görmek, rüya sahibinin öğütülen un miktarında nefsini ve dünyasını ıslah etmekle meşgul olmasına delâlet eder.
Rüyada değirmenci görmek, bazen keder, üzüntü ve düşmanlığa da delâlet eder.
Rüyada safran öğüten kimse görmek, rüya sahibinin gizli ilimlerle uğraşmasına işarettir. Kadının rüyada safran öğütmesi üzüntü ve kederden kurtulması şeklinde tabir olunur.
Kendi nefsini ve topluma zararlı kişi yahut durmaları ıslah etmekle meşgul insana, Yaşlı ve nurlu yüzlü değirmenci güngörmüş insana, genç ve hırpani kılıklı değirmenci şüpheli kazanç ehli, güvenilmez kimseye delalet eder.
Rüyada görülen değirmenci, değirmende öğütülen buğday miktarınca kendi nefsim ve dünyasını ıslah etmekle meşgul olan bir adama işarettir.
Eğer gördüğü değirmenci genç ise, rüyayı görenin rızkı, düşmanının yardımı ile meydana gelir. Yaslı ise, rızkı dedesi veya dostu vasıtasıyla hâsıl olur.
Değirmenci rızkını elde etmekte zahmet çeken ve herkese Hayri dokunan bir kimse olarak tabir edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir