Rüyada Ekmekçi Görmek

Rüyada ekmekçiyi görmek korkudan emin olmaya ve geçimin genişliğine yorumlanır.
Bazen ekmekçi çocuğa ve ekmekçi olduğunu gören, büyük mala ve ucuzluğa erişir.
Ekmekçi, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir sultandır.
Has ve beyaz ekmek satıcısı temiz rızık ile istifadeye halkı sevk eden kolay geçim sahibi bir
Kimsedir.
Rüyada görülen ekmekçi, ekmekten para almışsa, bir ihtiyaç için söylenen sözdür. . :
Ekmekçi olduğunu gören, büyük mala ve ucuzluğa erişir. Parasını saymaksızın ekmekçiden ekmek aldığını gören kimseye büyük bir mal isabet eder ve bolluk içinde olur.
Ekmekçi şerefli ve mütevazı kimselere iyilik yapan kudretli bir amirdir.
Ekmekçi olmadığı halde rüyada ekmek pişirip halka dağıttığını gören kimse lider olur. Ekmekçi, söz ve husumet sahibi kötülüğü tahrik eden bir kimsedir. Çünkü. Onun sanatı ateş ile meydana gelir.
Kendisine zarar vermeyecek şeyde ona iltica edenleri faydalı şeylere ve helal olan işlere yöneltir. Ekmekçiden ekmek aldığını görse iyi geçinir ve üzüntüsü gider.

Bir Cevap Yazın