Rüyada El Görmek

Rüyada görülen el, iyiliği, kuvveti ve güveni temsil eder. El, çocuğa, erkek kardeşe, mala, hanıma, ortak ve dosta yorumlanır.
El rüyalarını çok dikkatli yorumlamak gerekir. Çok önemlidir. El büyük, temiz, güçlü ise çok iyidir. Kötü, pis, çirkin ise tehlikelidir. Rüyada el görmek çeşitli şekilde yorumlanır.
Sağ el rüya sahibinin kuvveti, geçimi, kazancı, malıdır. Sol eli sağ el gibi rahat kullandığını görmek güç ve imkânın katlanarak artmasına.
Rüyada sağ elinin kendisiyle konuştuğunu ve ona: “Güzel yaptın” dediğini gören kimsenin geçimi güzel olur.
Bir kimsenin rüyada sağ eliyle bir kimseyi tuttuğunu, sonra elini sol tarafına gönderdiğini görmesi, o kimsenin o şahıs hakkında yapacağı ihanet ve hakarete yorumlanır.
Sağ el erkek çocuğa ve babaya ve dosta ya da arkadaşlık yaptığı kimselere yorumlanır. Sol el, hanım, ana veya kız kardeştir. Bir şahıs rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse, o şahıs kaybettiği elinin işaret ettiği kimseyi kaybeder.

Sağ elinin çolak olduğunu gören kimsenin, geçiminin durgunluğuna veya büyük bir günah işlemesine yorumlanır.
Sağ elinin kesildiğini gören yalan yere yemin eder, başka bir rivayete göre, isleri bozularak rızkı daralır yahut akrabasına iyilik etmez.
Bazen da bu rüya hırsızlığa yorumlanır. Rüyada el ve ayaklarının kesildiğini gören kimse, ölür.
Rüyada bir işi sağ eliyle kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını gören kimse, mal ve küvete kavuşur ve düşmanına galip gelir.
Rüyada sağ elinin sol elinden uzun olduğunu gören kimse, yardım ve ihsanda bulunur ve kendisini ziyaret etmeyeni o ziyaret eder.

Sol elinin kendisiyle konuştuğunu gören sahsa, kardeşi veya hanimi yahut ortağı kötülük ederler.
Ellerinin konuştuğu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olmasına yorumlanır.
Sağ el insanin çalışma ve yiyeceğini sağlama ve kazanç sembolü olarak kabul edilmektedir. Sol eli de arkadaşı, yardımcısı ve akrabası ve sevdiği olarak kıyaslanmaktadır.
Sol elinin kesildiğini gören akrabasına yârdim eder ve esinden hayır görür.
Rüyada bir isi sağ eliyle kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını gören kimse, mal ve kuvvete nail ve düşmanına galip gelir.
Bir kimsenin rüyada kendisinin solak olduğunu veya solak olan birisini görmesi, fayda, rızık ve geçiminin bol olduğuna işarettir.

Rüyada elinin uzun olduğunu gören kimsenin, fazilet, ihsan, zulüm ve iyilikle halk’a galip geldiğine işarettir.

Bir kimse rüyada iki elinden birinin kısaldığını görse, o kimsenin yardım ve ihsan ederken elini kısa tutmasına yorumlanır.
Ellerin uzun olması yaptığı islerde başarıya, cömertliğe, güç ve kuvvete; kısa olması ise bunun zıddına ve cimrilik ve acizliğe yorumlanır.
Rüyada elinin uzadığını ve kuvvetli olduğunu gören kimse, düşmanını yener. Alış-verişi ve sanat sahiplerinin eli, sanatında usta, akıllı ve zeki olmasına yorumlanır.
Rüyada kendi eline başka bir el bitiştiğini gören kimsenin malı artar. Bazen da rüyayı görenin bir çocuğu veya erkek kardeşi yahut bir oğlu doğar. Rüyada gözüyle gördüğü gibi eliyle de gördüğünü görse, o kimsenin kendisine helal olmayan kimse ile cinsi münasebette bulunmasına yorumlanır.
Rüyada iki elinin de açık olduğunu gören kimse, cömert olur.
Elini koltuğu altına sokup çıkardığını ve elinin de nurlu olduğunu gören şahıs, talebe ise, ilimde ilerler, esnaf veya sanatkâr ise, şöhrete kavuşur.
Elinden ateş çıktığını gören şahıs, talebe ise, ilimde sultan olur ve düzgün konuşur. Tüccar ise, ticaretinde kuvvetli olur.
Elinden su çıkan kimse, mala kavuşur. İki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete yorumlanır.
Elleriyle bir şeyler alıp verdiğini gören kimse için de Salih amel işlemesine yorumlanır.
Eller, sanatlara ve yazı yazmaya yorumlanır. Çünkü sanatkârlar işlerini elleriyle yaparlar. Kâtip de eliyle yazar ve bunları yaparken de elleri hareket eder.
Bir kimse rüyada iki elinin ve ayaklarının kesilmiş olduklarını görse, o kimsenin müfsit birisi olduğuna yorumlanır.
Elin kesilip vücuttan ayrılması dost ve yakınlardan birinin vefatına; akraba ile münasebeti kesmeye yahut işlerin bozulmasına, Elin kesilmesi takva ehli için hata sonucu yapılan yalancı şahitliğe, fasık ve günahkâr için çalıp çırpmaya yorumlanır.
Elin kesilip yanında bulunması kardeş yahut evlattan hâsıl olacak menfaate, Kesik elin yanında olmaması ve nerede olduğunun bilinmemesi para kazanmak için çıkılan yolculuktan eli boş dönmeye işaret eder.
El kesildiği halde acı çekmemek birine âşık olmaya, İki elin birden kesilmesi uzun yaşamaya, Bir suçtan dolayı ellerin kesilmesi kötü bir kadınla ilişki kurmaya yahut güvenilir olmamaya yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada elinin kesilmesi, namazı terk etmesine veya eli kesilen kimsenin erişeceği zenginlikten dolayı ihtiyaçtan kurtulmasına veya tövbe ve istiğfar etmesine yorumlanır. El ve ayağının çapraz olarak kesilmesi, o kimsenin dinindeki bozukluğa yorumlanır.

Bir elin diğerinden beyaz olması sıkıntıdan kurtulmaya Elleri güzelce yıkamak iftiradan, isyandan ve dünyaya aşırı meyletmekten kurtulmaya, ellerin çatlaması zengin için sadaka ve zekâtta hassas olmamaktan dolayı mal kaybına, yoksul için ferah ve bir şeyde zaaf göstermeye işaret eder.
Elleri göğsü üzerinde kavuşturmak bir dostun sebep dolacağı üzüntüye, Bir elini diğerinin içine koymak, düğün vs. gibi bir sebeple aile fertlerinin bir araya gelmesine yorumlanır.
Ellerin titremesi uzun ömre, iş ve ticarette gerilemeye, Elin kuruması hayır işlerinde az bulunmaya işaret eder.
Rüyasında elinin kesilip vücudundan ayrıldığını görmek, kardeşinin veya ortağının yahut dostunun veya akrabasından birinin ölümüne delalet eder Ellerinden birinin kırıldığını gören, kendi nefsinde bir belaya uğrar.
Elinin bileğinden kesildiğini görmek malından olmaya, ilim cihetinden noksanlığa, evladından hayır görmeğe işarettir. Bir elinin öteki elinden daha beyaz olduğunu görmek bela ve felaketten kurtulmaya, rüyasında elinin kesildiğini fakat hiç bir acı duymadığını görmek birisine âşık olacağına delalet eder.
Rüyada elinin yok olduğunu gören kimse âşıktır. Rütbeli birisi, el ve ayaklarının kesildiğini görse, vazifesinden alınır.
Bir kimse rüyada iki eliyle beraber başka bir el veya birtakım ellerin bulunduğunu görse, halkın elleriyle onun hakkında yapacakları lütuf, iyilik, ihsan ve yardımlarına yorumlanır. Bazı yorumcular, bu rüya, o şahsın, dost ve arkadaşlarının veya kuvvet ve kudretinin çokluğuna yorumlanır, derler.
Ellerinin yumulduğunu gören kimse cimri olur. Elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimse, elleriyle geçimi için çalışır.
Sağ elinin altın olduğunu gören kimsenin, kazanç otorite ve gücün gitmesine işarettir.
Rüyada elinin altın olduğunu gören kimsenin, elinde bulunan şeyin gitmesi ne işarettir.
Elinin bir peygamber eli olduğunu görse, Allah (C.C.) onunla bir kavme hidayet bahşeder ve ona hayır ve bereket gönderir. Elinin zalim olan birisinin eline dönüştüğünü görse, elinden çıkacak fenalık ve zulümdür.
Rüyada büyük bir tas içinde bulunan kanla elini boyadığını gören kimse, bir fitne ve fesatlıkta bulunur. Çünkü cahiliyet devrinde harp yapmak istedikleri zaman, tas içerisinde bulunan kana ellerini. Daldırırlardı. Bir kimse kendi elinde başka birisinin eli bulunduğunu görse, o kimsenin başka birisinin kazancını yemesine işarettir.

Bir kimse kendi elinde başka birisinin eli bulunduğunu görse, o kimse başka birisinin kazancını yer.
Rüyada elinin tamamını veya bazısını yediğini gören kimse, pişman olacağı bir iş yapar.
Rüyada el ve ayaklarının kesildiğini gören kimse, ölür. Bazen da hapsedilir veya şiddetli bir hastalığa yakalanır. Bazen da bu rüya, fakirliktir.
Rüyada elinin kesilmiş olduğunu ve onu muhafaza edip yanından ayırmadığını gören kimsenin bir çocuğu veya bir erkek kardeşi olur.
Rüyada kendi elinin başka birisinin elinde olduğunu gören kimse, mal elde eder. Rüyada elinin kesildiğini gören kimsenin, ailesinden ayrılarak gurbete gönderilmesine veya sanatını değiştirmesine yahut çocuklarının veya başkalarının ona verdikleri maaşı kesmelerine ya da akrabalarını ziyaret etmemesine yorumlanır.
Yabancı olan birisi rüyada elinin kesildiğini ve kan, aktığını görse, o kimsenin eline mal geçer ve vatanına döner. Eğer kan akmazsa bulunduğu yerde kalmayı tercih eder.
Rüyada elinin boynuna bağlandığını gören kimse, günah işlemekten menedilir. Rüyada iki elinin de topraklı olduğunu gören kimsenin, malca fakir olduğunu veya çocuk ve erkek kardeş yahut ilim ya da hayırca noksanlığına yorumlanır.
Rüyada elinin damarlarından kan çıktığını gören kimse, zengin ise, onun malından damarlarından, akan kan miktarı gider; eğer fakirse, o kadar mal kazanır.
Rüyada ellerinin mermere dönüştüğünü gören kimsenin işi güçleşir. Rüyada görülen el, ondan meydana gelen sanata, alış-verişe ve yapılan ahde yorumlanır.
Rüyada elin güzelliği, baba veya çocuğun halinin güzelliğine yahut temiz mala ve güzel kazanca yorumlanır. Bazen bu rüya, arkadaş ve ahbaplar ile dost olmaya, bazen da elin güzelliği düşmana galip gelmeye işarettir.
İtaatkâr birisinin rüyada iki elini kaybettiğini görmesi, Allah (C.C.)’a güzel tevekkül etmesine yorumlanır.
Rüyada ellerinin çok olduğunu gören kimsenin, haris, tamahkâr ve dünya malini biriktirmek için fazlaca çabalanmasına işarettir.
Rüyada elinin yırtıcı bir hayvan eli olduğunu gören kimse, namazı terk ederek şehvet ve nefsanî arzularına uyar.
Çünkü her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Rüyada elinin kedi eli olduğunu gören kimse, bazen düşmanına zafer bulur ve duvarlara tırmanan ve çıkan bir hırsız olur. Bazen da bu rüya, rüya sahibinin kazancının bayağı olduğuna işaret etiği gibi, kendisinin de adiliğine yorumlanır.

Bir Cevap Yazın