Rüyada Elbise Görmek

Rüyada elbise görmenin tabiri, madde renk ve cinslerine göre değişir.
Rüyada eski elbiseler görmek, sürekli varlık içinde olacağına yorulur.
Yamalı elbise giydiğini gören kimsenin eline para geçer.
Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görürse, bu rüya o kadının din ve dünyası hakkında hayırlıdır.
Eğer bir kadın harp elbisesi içinde olduğunu görse, bu rüyanın yorumu, o kadının kocası veya onun işlerini gören bir kimseye aittir.
Bir erkek rüyada üzerinde kadın elbisesi olduğunu görürse, o kimse üzüntü, keder, korku ve zillete düşer. Fakat sonradan bu hallerden kurtulur.
Şık ve pahalı elbiseler görmek ise, rüyayı görenin insanların dış görünüşüne çok fazla önem verdiğine, bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini haber verir.
Rüyada yünden elbise giydiğini görmek, zahit olmaya ve emri maarif, nehyi münkir yapmaya işarettir. Dünya da insanları zühdü takvaya davet, ahret amellerini işlemeleri için de onları teşvik eder.
Yeşil nispet edilen her elbise renginde fayda olduğundan dolayı yorumca hiç bir zararı yoktur. Bundan dolayı, Rüyada görülen yeşil elbiseler dince iyidir. Çünkü yeşil elbiseler cennet ehlinin elbisesidir. Rüyada görülen yeşil elbiseler, diriler hakkında din ve kuvvete ve fazla ibadete, ölünün de Allah (C.C.) indinde halinin güzelliğine yorumlanır.

Bazı yorumcular, yeşil elbise giydiğini gören kimse, mirasa kavuşur, derler.
Beyaz elbise giydiğini görmek, sanatkârlar dışında giyen için hayra, delalettir. Çünkü sanatkârlar iş esnasında beyaz elbise giymezler.
Bir kimse adet edinmediği bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördüğü şeylerin bazısı kendisine isabet eder.
Uyanıkken siyah elbise giymek, şeref, devlet, mal ve menfaattir. Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbiseyi giydiğini gören, heybet ve saltanata kavuşur.
Rüyada kırmızı elbise giymek, evli olmayan kadınlar için ferahlık ve sevince, erkek için içerisinde Allah’ın hakkı çok olan bir mala nail olmaya işarettir.
Rüya sahibi, Allah’tan korksun ve malanım zekâtını versin. Kadının kırmızı elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevincine yorumlanır Hastanın rüyada kırmızı elbise giymesi, ölümüne delalettir. Fukara hakkında zarara yorumlanır.
Sarı elbise veya sarıya boyanmış elbiseyi giymek, bazı insanlar için yaraya, bazıları için de hastalığa yorumlanır.
Kadınların kırmızı elbisesi ancak evli olmayan ve münakaşa yapmayan için hayırdır. Bir kimse bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir zarar yoktur. Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır.
Rüyada temiz elbisenin üzerinde leke görerek yıkadığını görmek, rüya sahibinin günah işlemesine ve dininin bozuk olmasına işarettir. Ancak kirli elbise yıkamak, tövbeye işarettir. Rüyada temiz elbiseyi üzerinde hiç bir leke olmadığı halde yıkamak, rüya sahibinin din ve takvada yükselmesine işaret eder. Ancak bazı tabirciler bu rüyayı, “rüya sahibinin israfta bulunmasına delalet eder” şeklinde yorumlamışlardır.
Kendi üzerinde iki renkli ve ikiyüzlü elbise veya ikiyüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna yorumlanır. Eğer bu elbise yıkanmış olursa fakirliğe ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandığı günaha yorumlanır.
Rüyada fakirlere elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok önceden yaptığı sonradan unuttuğu bir iyiliğin karşılığını alacağı anlamındadır.
Çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyleri satan ile meşrubat satan kimse için hayırdır. Sair insanlar için ızdırap ve şiddete, gizli şeylerin aşikâreye çıkmasına, hasta için yemeği hazmetmeye, safranın acılığından hastalığın şiddetine, bilhassa zengin olan kadınlar için, kötü sözlü ve şarkıcılar için hayra işarettir.
Bir kimse kendisine, “deniz koyunu” denilen hayvanın yününden yapılmış bir elbise görse hacca gider. Eğer o elbise kırmızı olursa, rüya sahibinin meydana çıkacak dünyalığına, elbise sarı olursa dert ve hastalıkla beraber yine dünyalığa yorumlanır.
Rüyada elbise veya kumaş satın almak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların karşılığında çok az bir kar sağlanacağına yorumlanır.
Üzerinde alaca elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara amir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına yorumlanır.
Vakfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur. Lekeli elbise dedikodular ve sıkıntılar yaşanacağını belirtir.
Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler hacca gitmeye veya Arap memleketlerinden birine yolculuk yapmaya yorumlanır.
Geniş ve uzun kollu elbise zenginliktir. Yırtık olan elbise kolu da fakirlik ve yoksulluktur. Elbise kolunu yırtmak nimetin gitmesine yorumlanır.
Bir kimse elbisenin altında ince bir elbise giydiğini görse; eline biriktireceği bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur. Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günah ve isyanını aşikâre işlemesine yorumlanır. Elbisenin kalınlığı inceliğinden hayırlıdır. Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatine yorumlanır.
Altın ve gümüş dokumak elbise, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere erişmeye
İşarettir.
Bir kimse kendisinin yumuşak, çok kıymetli elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra yorulur.
Yıkandıktan sonra yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz.

Giydiği elbisenin yırtık ve söküklerini uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına yorumlanır. Elbisenin yırtığını uyanıkken dikmeye muktedirse, elbiseyi giyenin sinirlenmiş olmasına yorumlanır.
Bir kimse rüyada, yırtılmış ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne yorumlanır. Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder. Elbisenin yırtıldığını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur.
Rüyada eski elbiseleri satın almak iyi değildir. Çünkü onları satmak, kendisinden kötü olan şeyi defetmektir. Eski elbiselerin satıcısı, orta halli, içi dışına uymayan bir kimsedir. Eski elbiseleri almak fakirliğe, satmak fakirliğin gitmesine yorumlanır.
Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ve ziyana ve. İşsizliğe yorumlanır.
Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, geçiminde meydana gelecek darlık defeder. Bütün elbiselerinden soyulduğunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır.
Elbisesini yediğini gören kimse elbisenin nispet edildiği cihetle malından yer.
Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helâl mala kavuşur. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır. Kirli elbiseleri yakmak da böyle yorumlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir