Rüyada Ev Görmek

Rüyada görülen evin birçok yorumu vardır.
Güzel, temiz, ferah bir evde olduğunu görmek hayatının da gönlüne göre olması demektir. Hayatı boyunca güven içinde ve yaptıklarından zevk alacak demektir.
Ev görmek erkeğin beraberce yaşadığı hanımına yorumlanır.
Bundan dolayı evlenen kimseye “eve girdi” denilir.
Dağ başında ev görmek yükselmenin, herkesten üstün duruma geçmenin haberidir.
Evinde yeni bir oda yapan sağlığına kavuşur. Eğer evde hasta yok ve rüyayı gören de bekâr ise evlenir.
Bir kimse evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın olduğunu görse, hâlbuki o evde öyle bir oda yok olsa o evde Saliha kadınların çokluğuna işarettir. Eğer o oda kireçle sıvanıp kiremitle yapılmışsa o kadının kötü sözlü münafık birisi olmasına işarettir.
Yahut evinde büyük kızı varsa onu evlendirip yeni yaptığı odaya koyar.
Bir kimse meçhul bir evin üzerine çıktığını görse o evin kıymeti, şerefi nispetince bir kadınla evlenir.
Bir kimse evini veya evinin odalarını yahut avlusunu veya bacasını bilinen miktarın üstünde genişlediğini görse, o kimsenin dünyaca halinin genişlemesine, geçim ve nasibinin çok olmasına işarettir
Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayrı bir evde görse, bununla beraber şerre işaret eden söz de söylese o ev o kimsenin kabri olur.
Bir kimse kendisini muhkem bir evde hapsedilmiş ve kapısı üzerine kilitlenmiş görse, hâlbuki o ev de diğer evlerin ortasında olsa, o kimse hayır ve nimete kavuşur.
Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdüğünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresini üzerine alır.
Bazı yorumcular, rüyada ev süpürmek, üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır, dediler. Bazıları da, rüyada evin yıkılması sahibinin ölmesidir, dediler.

Evin kendisini yüklendiğini veya onunla beraber geldiğini gören kimsenin nafaka ve idaresi hanımının üzerine olur. Evinin, altından olduğunu görenin evinde yangın çıkar.
Kendini küçük bir evden çıkıyor görse, üzüntü ve gamdan kurtulur.
İbni Şirin’e göre; rüyada bir evin tavanı, damı veya duvarının yıkıldığını veya yandığını görmek evinde bir musibet olacağına işarettir. Evinin büyüdüğünü görmek nimete, küçüldüğünü görmek ise nimet ve rızkının azaldığına delalet eder.

Eğer rüyada gördüğü evin altında su soğutacak bir yer olursa o adamın hilekâr bir insan olması ile yorumlanır. Eğer bu soğutacak yer çamurdan yapılmış ise o kimsenin hilesi din hususundadır.

Bir kimse evinin odalarının yahut avlusunun veya bacasının bilinen miktarın üstünde genişlediğini görse, o kimsenin dünyaca halinin genişlemesine, geçim ve nasibinin çok olmasına yorumlanır.
Billurdan bir evin üstünde otururken oradan düştüğünü ve kendisinin de çıplak olduğunu görse, o kimse melikin evinden güzel bir kadınla evlenir.

Islak ve çamurlu bir eve girdiğini gören kimse, o ıslaklık ve çamur nispetinde hanımı tarafından gelecek üzüntü ve kedere girip, sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulur.
Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atıyor gören kimseye büyük bir üzüntü isabet eder. Evini olduğundan geniş görmek, hayır ve nimettir.
Rüyada görülen ev, kişinin dünyasıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisinin yeni sıvanmış, bütün bölümleriyle yeni bir evinin olduğunu görmesi, eğer fakir ise zengin olmasına, üzüntülü ise üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır.
Eğer sanatkâr ise gördüğü evin güzelliği nispetince devlet ve servete ulaşır.
Rüyayı gören günahkâr ve kusurlu ise tövbe ve istiğfar eder. Çünkü evin genişliği rüya sahibinin dünyasının, ilim ve cömertliğinin genişliğine yorumlanır.
Evin sıklığı ve darlığı rüyayı görenin cimriliğine, evin yeniliği amelinin yeniliğine, evin mükemmelliği, rüyayı görenin tedbirine ve evin sıvası dinindeki metanetine yorumlanır.
Evin tamiri rüya sahibinin sevincine, demirden ev, ev sahibinin uzun ömrüne, devlet ve servetine yorumlanır.
Eğer bilinmeyen bir eve girse ve orada ölüleri görse, o ev ahret evidir. Bilinmeyen bir eve girdiğini ve çıkmaya muktedir olmadığını gören kimse ölür. Eğer o ev toprak ve çamurdan sıvanmış ise rüyayı görenin ahrette halinin güzel olması, eğer kireçle sıvanmış ise ahrette halinin kötü olmasına yorumlanır.
Bir kimse evinden kızgın olarak çıktığını görse hapsedilir. Rüyada evine başkasının girdiğini görse, evine giren adam sırrına vakıf olur.
Rüyada ev görmesi, Müslüman memleketlerinin sınırlarında olan bozukluğa yorumlanır.
Bekâr olan bir kimse, insanları, rüyada, bilinen veya bilinmeyen bir yerde ev yaptıklarını görse, şeref ve şan sahibi bir kadınla evlenir.
Kendisinin yeni bir eve girdiğini görse, evin sahibi veya evde oturan da orada olsa, eğer kimse zengin ise zenginliği artar, fakir ise zengin olur.
Kendisini eski bir eve girdiğim ve evin de üzerine yıkıldığını görse o kimse akrabalarından bir mirasa kavuşur.
Billurdan bir evin üstünde otururken oradan düştüğünü ve kendisinin de çıplak olduğunu görse, o kimse melikin evinden güzel bir kadınla evlenir.
Bir adamın evi onun, vücuduna, nefsine ve şahsına yorumlanır. Zira ev kendisiyle kendisi de evle bilinir.
Ev kişinin şerefi, şanı ve çoluk çocuğunun barınağıdır. Bazen ev, rüya sahibinin hayatını devam ettirdiği mala, bazen da ev, elbiseye yorumlanır.
Bir kimse bacasız bir evde olduğunu ve güneşin yahut ayın o haneye doğduğunu görse o yerden bir kadınla evlenir.
Bir kimse yeni bir ev yıktığını görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir ev yapsa veya satın aldığını görse, o kimseye çok hayır erişir.
Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atıyor gören kimseye büyük bir üzüntü isabet eder. Evini olduğundan geniş görmek, hayır ve nimettir.
Hasta olan bir kimsenin, evinden sessiz ve sükût olarak çıktığını görmesi, ölmesine yorumlanır.
Bir kimsenin demirden yapılmış bir ev görmesi, hanımıyla beraber uzun ömürlü olmasına; rüyasında karanlık bir ev görmesi ise, kötü ahlaklı bir erkeğe yorumlanır.
Kir mani’ye göre; evinin ortasındaki avlu, kızına ve kız kardeşe, evin sofası anne ve babaya işarettir. Onları güzel ve temiz görmek onların hayır ve selametine, pis ve yıkık ve dar görmek onların sıkıntı, felaket ve yoksulluğu ile tabir olunur.
Ebu Said El-Vaiz’e göre; yeni bir evin yapıldığını görmek akrabasından birinin öleceğine, bir evi genişletmek için tamir ettiğini görmek, kedere, bir evi yıktığını görmek musibete işarettir.
Abdulgani Nablusî’ye göre; ev, insanın dünyası ile yorumlanır. Rüyada yeni ve mükemmel bir evi olduğunu gören fakirse zengin olur, sıkıntıda ise genişliğe çıkar, sanatçı ise üne kavuşur, zengin ise malı artar, bu rüya herkes için hayırlıdır. Bir ev satın aldığını görmek, büyük bir menfaate, evinin içinde veya kapısında pislik görmek ev halkının ahlaksızlığına işarettir.

Bir Cevap Yazın