Rüyada Hacerul-esved Görmek

Rüyanızda Hacerül-Esvedi görmek, ona yüz sürmek, dünya ve ahret islerinizin yolunda olduğuna, dualarınızın Cenabı Hak tarafından kabul gördüğüne, maneviyatınızın çok düzgün ve yerinde olduğuna, temiz kalbiniz ve gönül rahatlığınız bulunduğuna delalet eder.
Rüyada Hacerül – Esvet isimli mübarek taşı görmesi, rüya sahibinin hacca gideceğine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Hacerül – Esved’e el sürdüğünü görmesi, büyük bir zata biat etmesine işarettir.
Hacerül Esvedi söküp kendisi için alıkoyduğunu gören kimsenin bir bidat islemede yalnızlığına işaret eder.
Hacerül Esvedi kaybettiklerini ve yerini bulduklarını görse, o kimse kendisinin hidayette insanların da sapıklıkta olduklarını zanneder bir kimse olduğuna işaret eder.

Bir Cevap Yazın