Rüyada İçki Görmek

Rüyada şerbet, şurup gibi alkolsüz içkiler genel olarak hayra yorumlanır. Ancak alkollü içkiler iyiye yorulmazlar.
Rüyada herhangi bir içki imal etmeniz, son günlerde kimseden akıl almadan kendi dilediğiniz gibi hareket edeceğinize, özgürlüğe işaret eder.
Rüyada içki görmek, meşakkatsiz meydana gelen haram maldır, içki içtiğini gören kimse büyük günah işler ve geniş rızka kavuşur, içki kadehi ile içki içtiğini gören kimsenin eline haram mal geçer.
Bazıları helal mal geçer demiştir. İçki akan bir nehri görse, o kimseye dünyada bir fitne isabet eder. İçki nehrine girdiğini görse, o nehirden nail olduğu miktarca bir fitneye düşer.
Evlenmeyi ve ortaklığı arzu eden kimsenin rüyada içki görmesi, iyi geçinmeye dair olan anlaşmadır. Memurun rüyada içki içmesi, işinden alınmasıdır.
Rüyada su ile karıştırılmış içki içmek, bazısı helal, bazısı haram maldır. Bazı tabirciler, bu ortaklık malıdır, bazıları da, bir kadından mal alır ve bu mal ile fitneye düşer, dediler.
Bir kimse içki yapmak için üzüm sıktığını görse, devlet hizmetinde büyük işlerde bulunur. Meze bulunan içki meclisine davet edildiğini gören kimse, cihada ve şehitlik rütbesini kazanmaya davet edilir.
Rüyada görülen içki, fitne, şer, düşmanlık ve kızgınlığa, bazen dert ve hastalıktan şifa bulmaya, Bazen de, delilik ve kendisini hissetmek ve düşünmekten alıkoyan bir üzüntü ve keder sebebiyle aklın gitmesine işaret eder.
Bir başka rivayete göre de: İçki içtiğini gören kimse işsiz ise bir hizmette istihdam edilir. Yahut fakir ise zengin olur. Bekâr ise evlenir. Hasta ise hastalığından kurtulur.
İçki, yalan, hezeyan, makbul olmayan söz, sırrı ifşa ve zinaya işaret eder. Bazen de içki, zina eden kadına işaret eder. Rüyada içki görmek anne babaya asi olmaya veya emlakten bir şey satmaya yahut borçlanmaya yahut mal ve mülkün gitmesine işaret eder.
Rüyada içki içmek, içenin ahmaklık ve cehaletine işaret eder. Ölmüş Salih bir kimsenin rüyada içki içtiği görülse, o ölü ahrette nimet içerisindedir. Ancak, hayatta iken içki içen bir ölünün rüyada içki içmesi hayırlı değildir. O ölünün günahkâr ve azap içinde bulunduğuna işaret eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir