Rüyada İdrar Görmek

Rüyada idrarınızı tutamadığınızı görmek, rızkınızın ve malınızın artacağına; idrar darlığı çektiğinizi görmek, herhangi bir hâdise dolayısıyla huzur ve sükûnunuzun bozulacağına ve sıkıntılarınızın artacağına işaret sayılır.
Hastalığın ve kavganın işaretidir. Rüyada idrar yaptığınızı gördüyseniz, bu özellikle aşk hayatında şanssızlık anlamına gelir.
Rüyada idrarı tutamamak, malın ve paranın artacağına, mutlu havadis alacağınıza işarettir. Yol ortasında idrar yapmak hiç ummadığınız bir kişiden bir fenalık geleceğine yorulur. İdrar darlığı zamanla fakirleşeceğine işaret eder. Şişe içinde idrar, hastane ile ilgili bir durumu bildirir.
İdrar, hastalığın ve kavganın işaretidir. Rüyada idrarınızı yaptığınızı gördüyseniz, uğursuzluk ve özellikle aşk hayatında şanssızlık anlamına gelir.
Rüyada idrar yaptığını görmesi, helal olmayan bir şeye malini sarf etmesi yahut haram olan bir kadınla zina etmesi ile işaret eder.
İdrarın çokça akmasını görmek, rızkının çok olmasına ve iste olan bir şeyin kaybolmasına işaret eder.
Bir kimsenin rüyasında idrarını tutması ve bunu müşkül duruma kadar vardırması, bazen islerinde acele etmesine ve tuttuğu isin yanlışlığına işaret eder.
Rüyada idrar haram mala da işaret eder. Bir kimsenin rüyada kendisinin bilinmeyen bir yere idrar ettiğini görmesi, o yerden bir hanımla evleneceğine işarettir. Bazı tabirciler, rüyada idrar ettiğini gören kimsenin rüyasını. Geçimleri üzerine lazım olan kimselere yapacağı infak ile tabir etmişlerdir. Bir kuyu içerisinde idrar ettiğini gören, helal kazancından sadaka verir.
Bir kumaş üzerine idrar ettiğini gören, o gibi meta ve kumaştan zarar eder. Mihraba idrar ettiğini gören kimsenin âlim ve fazıl bir çocuğu olur.
Rüyada Kur’ani Kerim üzerine idrar ettiğini gören kimsenin hafız bir evladı olur. İdrarın bir kısmını akıtıp diğer bir kısmını tuttuğunu gören kimse, zengin ise malinin bir kısmı elinden çıkar ve zayi olur. Eğer mihnet ve meşakkat içerisinde ise bu şiddet ve meşakkatinin bir kısmı gider. Kendisiyle beraber başkasının da bir yere idrar ettiğini ve idrarlarının birbirine karıştığını gören, birbirlerine akraba olur.
Rüyada idrarını tutan kimse hanımına kızar. İdrarın kendisini sıkıştırdığını görmesi, malini muhafaza etmek için yer arayıp bulamayacağına işaret eder.
Helâya idrar ettiğini ve idrarın orada birleştiğini gören kimse, fakir ise zengin olur, zengin ise mali azalır.
Eğer meşhur bir adamın kendi üzerine idrar ettiğini görse, malini rüyayı görene infak ederek o kimseyi küçük ve hakir düşürür. Rüyada çokça idrar ettiğini gören kadının erkeklere şehvet ve isteği çok olur. Süt olarak idrar yaptığını gören kimse, asil fıtratını kaybeder.
Bu sütü de tanıdığı bir adam içse, rüyayı gören, o adama helal malından intakta bulunur. Kan olarak idrar ettiğini gören, boşanır veya mahremi olan bir kadına yakınlıkta bulunur.
Üzüm suyu olarak idrar ettiğini gören, malini lüzumsuz yere israf eder. Toprak ve çamur olarak idrar yapan kimse abdestini güzel olarak almayan ve bunu muhafaza etmeyen bir kişi olduğuna işaret eder.
Ayakta idrar ettiğini gören, malini rastgele yere sarf ve infak eder. Elbisesine idrar edenin bir çocuğu olur, evli değilse evlenir.
Sokak ve çarşılara idrar ettiğini gören kimse o sokak ve çarşının muhasebesini üzerine alır ve yürütür.
Rüyada kendisini bir kavmin evine, mahallesine yahut camisine veyahut şehir ve köyüne idrar ettiğini görse, o kimse o mahalle, köy veya şehirden bir hanımla evlenir ve hayatim o hanımla birleştirir.
Eğer mescide idrar ederse, Muhsin, Salih ve muttaki bir çocuğu olur. Kendisini bir şişeye, leğene, topraktan yapılmış bir kaba, bilinmeyen bir kuyu veya harabeye idrar ettiğini görmesi, bir kadınla evlenmesine işaret eder.
Deniz’e idrar ettiğini gören vergi, zekât ve denizden çıkardığı bir mali da devlet hazinesine verir.
Bir kimse her zamankinden farklı olarak çok idrar ettiğini, sidiğin etrafına bulaştığını ya da çok pis kokulu olduğunu yahut da idrar ederken halkın kendisine kötü bakışlarla baktığını görse, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna veya işleyeceği bir kötülük sebebiyle insanlar arasında rezil olacağına işaret eder. Rüyada idrar içmek, kazançta ve haram malda şüpheye düşmek, zorluklarla karşılaşacağına işaret eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir