Rüyada Kabir Görmek

Rüyada kabir görmek, hapse; hapishane de kabre yorumlanır.

Kendisinin kabir kazdığını görmesi, bekâr ise hile ve yalanla bir kadınla evlenir.

Bir kimsenin rüyada duvar olmayan bir yerde kazdığı kabir ahret evidir. Eğer kazdığı o eve girse o kimsenin ecelinin yakın olmasına yorumlanır. Eğer o kabir’e girmezse, bu rüyanın sahibine bir zararı yoktur.

Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse, bir ev tamir eder.

Cenaze görmeksizin kabre girdiğini gören kimse, bir ölünün veresesi tarafından satılan bir evi satın alır.

Rüyada bir kabir üzerinde ayakta durduğunu gören, kimse büyük bir günahı işler.

Çiçeklerle süslü bir kabir görmek; o memleketin zengin olup kalkınacağına işarettir.

Bir kimse, rüyada bir kabrin bir yerden diğer bir yere gittiğini görse, kabir sahibinin torunlarından birisinin orada bir ev yapmasına işarettir.

Rüyada Resulullah’ın (S.A.V.) kabri-i şeriflerini açtığını gören kimse, Resulullah’ın (S.A.V.) kemiklerine kavuşuncaya kadar açsa ve onları kıracak olsa bu halde o kimse o sünneti açarken bidat ve sapıklığa düşer.

Rüyada dam üstünde bir kabir kazdığını gören kimsenin, ömrü uzun olur.

Rüyada kabirleri ziyaret eden kimse hapishaneyi ziyaret eder.

Rüyada bir ölünün kabrini açtığını gören kimse, o ölünün yol ve mesleğini talep ve onun yoluna uyma arzusunda bulunur.

Rüyada kabirler üzerinde yağmur yağması, Allah (C.C.)’ın rahmetinin tecelli ettiğine yorumlanır. Rüyada bir insanın kabir yapması, bir evi tamir ve imar etmesi demektir.

Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse evlenir.

Dikilmiş bir kefenle beraber bir kabir içinde defnedilmiş olduğunu gören kimse, bir kadınla nikâhlanır.

Rüyada bir kabri mesken yaptığını gören kimse, orada ikamet eder.

Açık bir kabri örtmek; sağlıklı, uzun bir ömür sürmeye, kabri kazıp içinden diri insan çıktığını görmek; teşebbüs edilen işte başarı sağlanacağına, birinin sizi kabre koymaya çalıştığını görmek; bir tehlikenin yakınınızda olduğuna işaret eder.

Kabirler, uzak yolculuklara, üzüntü, keder, korkunç yer, zevce ve hapishanelere yorumlanır.

Bir kimse rüyada bir kabrin gedik ve açık yerlerini tamamen kapadığını görse, o kimsenin ömrü uzun ve daima sıhhatte olur.

Rüyada kendisi veya başka biri için bir şehirde bir kabir kazdığını veya kendisi için bir kabir kazıldığını gören kimse, o şehirde bir bina yapar veya ö şehirde ikamet eder.

Rüyada ölmeden kabre defnedildiğini gören kimseye, üzüntü ve keder erişir. Veya işlerinde sıkıntıya düşer. Yahut hapsedilir.

Eğer ölü âlimse o kimseye ilim ve hikmet erişir. Eğer zengin ise o kimseye mal ve zenginlik erişir. Eğer kabrinde ölüye rastlasa ve Ölünün diri olduğunu görse, o kimseye erişecek malın haram olduğuna ve isabet edecek ilim ve hikmetin de doğru olduğuna yorumlanır.

Ölmüş bir insanı kabirde ölü olarak bulan kimse maksat ve muradına erişemez.

Bir Cevap Yazın