Rüyada Karın Görmek

Rüyada karın görmek kişinin ehlini, malını ve sırrını ihtiva eden şeylerle yorumlanır.

Karın hapishane, kabir, kuyu, sıhhat, hastalık, dost ve emanet mala yorumlandığı gibi, rüyayı görenin din ve ibadeti üzerine de yorumlanır.

Karninin yarılıp yıkanılarak, içindeki şeylerin temizlendiğini ve tekrar eski haline getirildiğini görmek Cenabı-i Hakk’ın (cc) rızası ile doğru yola girdiğine ve dünya ve ahrette her isinin şeytan şerrinden emin olacağına delalet eder. Karnından yarılıp bir erkek veya kız çocuk çıktığını görmek hayırlı evladı olacağına işarettir.Bundan dolayı karnın yarıldığım gören kimsenin mülkü varsa o mülkten menfaati kesilir.

Karnının güzelleştiğini, nefret ve çirkinlik vermeyecek şekilde büyüdüğünü görmek, ilim ve reislikle şerefli bir insan olmaya yorumlanır.

Karnın büyük olarak görülmesi, faiz yemesi, karnın üzerine yürüdüğünü görmesi, mal ve mülküne güvenmesi demektir.

Bir kimse karnını bulunduğu halden küçülmüş görse, karnının küçüldüğü miktarca mal ve evlam veya halkı azalır. Aynı şekilde büyüdüğünü görse o nispetle de malı, evladı, ev halkı çoğalır.

Rüyasında karninin büyüdüğünü veya güzelleştiğini görmek malinin artmasına Ibn-i Şirin’e göre evlatlarının çoğalmasına; Kirmani’ye göre de akrabasının fazlalığına işarettir.

Bir kimse karnını boş olarak görse, fakat asıl şeklinden bir noksanlık olmasa mal ve çocuğu noksanlaşır.

Eğer mülkü yoksa ailesi için sakladığı malından onları güçlükle geçindirmeye çalışması ile yorumlanır. Yahut sırrı meydana çıkar, ya da hanımını kaybeder. Hanımı hamile ise çocuk doğurur Rüyada karninin şiştiğini görmek mal, bir rivayete göre meşakkat ve başka bir rivayete göre de musibet ve beladır. Karninin delinmiş olduğunu gören, esi tarafından şüphe içindedir.

Karnından olan bir hastalıktan dolayı şikâyetçi ise hastalığı iyi olur ve şikâyetten kurtulur.

Rüyada karnın guruldayıp ötmesi ev halkı, çoluk-çocuğu arasında meydana gelecek münakaşa ve akrabaları arasında meydana gelecek kıskançlığa yorumlanır.

Karnını kaybettiğini görse, züht, takva ve ibadete dalarak yeme ve içmeyi terk eder.
Karnından ateş çıktığını gören, yetim malı yemekten tövbe eder.

Karnı içine girdiğini görmek yolculuğa, hapse girmeye veya uzaklaşıp ayrıldığı bir yere tekrar dönmesine yorumlanır.

Bazı yorumcular, karnın boş olarak görülmesini, içerisine haram maldan bir şeyin girmediği ile yorumlar.

Bir kimsenin rüyada karnı üzerinde ot bittiğini görmesi, ölümüne yorulur. Bedenin diğer yerlerinde çok olmayarak bedene zarar vermeden bitse, o sene içerisinde ucuzluk ve bolluk
Olur. Biten ot kulağını ve gözünü örtse, bu durum dininin zayıflığına yorumlanır. Vücutta biten şeyler zenginlikle de yorumlanır. Otun göz içi gibi insana zarar verecek yerde bitmesi çirkindir.

Kendisini anasının karnında gören kimse memleketinde değilse memleketine döner. Eğer hasta ise ölür ve yere defnedilir. Sıhhati yerinde ise hapse girer.

Rüyada karnın yumuşak yerini görmek, bedenin kuvvetli olduğuna ve mülke işarettir. Bunların birisinde rüyada meydana gelen ağrı ve acı rüya sahibinin hastalığına ve fakirliğe yorumlanır.

Bir Cevap Yazın